Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3600

   2. AX1800

   3. AC1750

   4. AC1350

   5. AC1200

   6. N300

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   2. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   3. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Form Factor

   1. Ceiling Mount

   2. Outdoor

   3. Wall Plate

  •  

   Port

   1. 2.5 Gbps

   2. Gigabit

   3. Fast Ethernet

  •  

   Advanced

   1. WPA3

  •  

   PoE

   1. Yes

   2. No

  • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
    
   New
     Compare
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   EAP653

   Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000

   • 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz + 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz
   • WiFi 6 Hiệu Suất Cao
   • 802.3at PoE+ và bộ cấp nguồn DC
   • Mesh và Chuyển Vùng Liền Mạch
   • Quản Lý Cloud Tập Trung
  • Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600
    
   New
     Compare
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600
   EAP660 HD

   Access Point Gắn Trần Wi-Fi Băng Tần Kép AX3600

   • 1 cổng Ethernet 2.5 G 
   • 1148 Mbps trên băng tần 2.4GHz + 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz
   • Kết nối mật độ cao
   • 802.3at PoE
   • Tích hợp nền tảng Omada SDN liền mạch
  • Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800
    
   New
     Compare
   • Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800
   • Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800
   • Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800
   EAP620 HD

   Access Point Wi-Fi Gắn Trần Băng Tần Kép AX1800

   • 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz + 1201 Mbps trên băng tần 5 GHz
   • Kết Nối Mật Độ Cao
   • 802.3at PoE
   • Chuyển Vùng Liền Mạch
   • Tích Hợp Nền Tảng Omada SDN Liền Mạch
  • Access Point WiFi 6 Trong Nhà/ Ngoài Trời AX1800
    
   Coming Soon
     Compare
   • Access Point WiFi 6 Trong Nhà/ Ngoài Trời AX1800
   • Access Point WiFi 6 Trong Nhà/ Ngoài Trời AX1800
   • Access Point WiFi 6 Trong Nhà/ Ngoài Trời AX1800
   EAP610-Outdoor

   Access Point WiFi 6 Trong Nhà/ Ngoài Trời AX1800

   • 574 Mbps ở 2.4GHz + 1201 Mbps ở 5 GHz
   • Công nghệ Mesh
   • Chuyển vùng liền mạch
   • Chống thấm nước & chống bụi IP67
   • Quản lý Cloud tập trung
  • Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750
    
   New
     Compare
   • Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750
   • Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750
   • Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750
   EAP265 HD

   Access Point Gắn Trần Gigabit Wi-Fi MU-MIMO AC1750

   • 2 cổng Ethernet Gigabit
   • 1300 Mbps trên băng tần 5 GHz + 450 Mbps trên băng tần 2.4GHz
   • Kết Nối Mật Độ Cao
   • 802.3af/at PoE và Passive PoE
   • Tích Hợp Nền Tảng Omada SDN Liền Mạch. /
  • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000
    
   New
     Compare
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000
   • Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000
   EAP650

   Access Point Gắn Trần Wi-Fi 6 AX3000

   • 574 Mbps trên băng tần 2.4GHz + 2402 Mbps trên băng tần 5 GHz
   • WiFi 6 hiệu quả cao
   • Cấp nguồn DC và PoE+ 802.3at
   • Chuyển vùng liền mạch và Mesh
   • Quản lý cloud tập trung

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.