Jak zmienić nazwę użytkownika i hasło konta administratora?

User Application Requirement
Updated 03-22-2022 17:01:44 PM 5395051

Uwaga:

  1. Zakładamy że jesteś zalogowany/a do strony konfiguracyjnej urządzenia TP-Link.
  2. Strona konfiguracyjna różni się w zależności od modelu urządzenia.
  3. Niezarządzalne przełączniki i Adaptery sieciowe nie mają stron konfiguracyjnych.

Wybierz kategorię swojego urządzenia z poniższej tabelki.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić kategorię swojego modelu.

Routery

Modemy/Bramy sieciowe

Rozbudowa sieci

Smart Home

Bezprzewodowe urządzenia przenośne

Akcesoria

Przełączniki JetStream

Auranet Business Wi-Fi

Routery biznesowe

Urządzenia bezprzewodowe Pharos

 

 

Dla Routerów bezprzewodowych

Przykład A:

Przejdź do Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Administracja (Administration) i wykonaj zmianę w sekcji Zarządzanie kontami. Wprowadź starą nazwę użytkownika i hasło, a następnie wprowadź nową nazwę użytkownika i hasło, potwierdzając hasło (wielkie i mały litery mają znaczenie). Kliknij Zapisz (Save). Użyj nowej nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się.

Przykład B:

Przejdź do Narzędzia systemowe (System Tools) > Hasło (Password) w panelu po lewej stronie. Zostaniesz poproszony o zmianę danych logowania.
Old User Name - Aktualna nazwa użytkownika
Old Password - Aktualne hasło
New User Name - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło
Confirm New Password - Potwierdź nowe hasło
Wciśnij Zapisz (Save). Zostaniesz przekierowany/a do ekranu logowania. Użyj nowej nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się.

http://www.tp-link.comhttps://static.tp-link.com/res/upfile/faq/20160728055736.gif

Dla Modemów/Bram sieciowych

Przykład A:

Przejdź do Konserwacja (Maintenance) > Administracja (Administration) i utwórz nowe dane logowania, a następnie kliknij Zapisz (Save).
New Password - Nowe hasło
Confirm Password - Potwierdź hasło
Użyj nowych danych do zalogowania się.

Przykład B:

Przejdź do Narzędzia Systemowe (System Tools) > Kontrola zarządzania (Manage Control), wprowadź Stare hasło (Old password), a następnie utwórz nowe dane
New User Name - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło
Confirm Password - Potwierdź hasło
Kliknij Zapisz (Save). Użyj nowej nazwy użytkownika i hasła do zalogowania się.

Przykład C:

Przejdź do Zarządzanie (Management) > Kontrola dostępu (Access Control) > Hasła (Passwords). Wpisz dane i zatwierdź je klikając Zapisz/Zastosuj (Save/Apply).
Old Password - Aktualne hasło
New User Name - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło

Przykład D:

Przejdź do Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Administracja (Administration). Wpisz hasła i zatwierdź je klikając Zapisz (Save).
Old Password - Aktualne hasło
New Password - Nowe hasło
Confirm Password - Potwierdz nowe hasło
Skorzystaj z nowego hasła do zalogowania się.

Przykład E:

Przejdź do Stan (Status) > Zabezpieczenia (Security). Wpisz aktualne hasło i utwórz nowe hasło. Kliknij Zatwierdź (Apply).
Old Password - Aktualne hasło
New Password - Nowe hasło
Re-enter new Password - Potwierdz nowe hasło

Przykład F:

Przejdź do Narzędzia systemowe (System Tools) > Hasło (Password). Wprowadź starą nazwę użytkownika i hasło, a następnie nowe i kliknij Zapisz (Save).
Old User Name - Aktualna nazwa użytkownika
Old Password - Aktualne hasło
New User Name - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło
Confirm New Password - Potwierdź nowe hasło

Przykład G:

Przejdź do Zarządzanie (Management) > Zarządzanie użytkownikami (User Management). Wybierz nazwę użytkownika (username) jako admin lub user. Wprowadź stare hasło (old password). Utwórz nowe hasło (new password). Wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić. Kliknij Zapisz (Save).
Old Password - Aktualne hasło
New Password - Nowe hasło
Confirm Password - Potwierdz nowe hasło

 

Dla Rozbudowy sieci

Przykład A:

Przejdź do Ustawienia > Narzędzia systemowe (System Tools) > Zarządzanie (Admin Account). Wpisz stare hasło (old password), nowe hasło (new password), potwierdź hasło (confirm password) i kliknij Zapisz (Save).

Przykład B:

Przejdź do Narzędzia sytemowe (System Tools) > Hasło (Password). Wpisz dane i kliknij Zapisz (Save).
Old User Name - Aktualna nazwa użytkownika
Old Password - Aktualne hasło
New User Name - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło
Confirm New Password - Potwierdź nowe hasło

Przykład C:

Przejdź do Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Zarządzanie kontami (Account Management). Wpisz dane i kliknij Zapisz (Save).
Current User Name - Aktualna nazwa użytkownika
Current Password - Aktualne hasło
New Username - Nowa nazwa użytkownika
New Password - Nowe hasło
Confirm Password - Potwierdź nowe hasło

Dla Smart Home (Kamery Cloud)

Przejdź do System > Account. Na tej stronie możesz zmienić hasło administratora i zarządzać kontem użytkownika, uprzywilejowanym do uzyskania dostępu do kamery.

Kliknij Change Password aby zmienić hasło konta administratora, która ma pełny dostęp do konfiguracji i kont użytkowników, który mogą oglądać obraz na żywo. Wprowadź stare hasło (old password) i nowe hasło (new password). Kliknij Zapisz (Save).

Aby dodać nowe konto użytkownika, kliknij Add, wpisz nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (password). Kliknij Zapisz (Save).

Bezprzewodowe urządzenia przenośne

Przykład A:

Przejdź do Advanced > System Tools > Modify Password. Wpisz starą nazwę użytkownika (old user name) i hasło (password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name), hasło (password) i potwierdź hasło (confirm new password). Kliknij Zapisz (Save).

Przykład B:

Przejdź do Advanced > Device > Account Management. Wpisz starą nazwę użytkownika (old user name) i hasło (password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name), hasło (password) i potwierdź hasło (confirm new password). Kliknij Zapisz (Save).

Dla Akcesoriów (Serwery druku)

Przejdź do Setup > System. Wpisz nowe hasło administratora (Password) i potwierdź je wpisując ponownie (Re-type Password). Kliknij Save & Restart.

Dla Przełączników JetStream

Przykład A:

Przejdź do System > User Management > User Config.

Tworzenie użytkownika:

User Name: Stwórz nazwę użytkownika do logowania.

Access Level: Wybierz poziom dostępu. Admin: Może edytować, modyfikować i sprawdzać ustawienia funkcji. Guest: Gość może tylko sprawdzać ustawienia bez możliwości ich edycji i modyfikacji.

User Status: Włącz/Wyłącz konfigurację użytkownika.

Password: Wpisz hasło do logowania.

Confirm Password: Potwierdź hasło.

Edycja użytkownika:

Kliknij przycisk Edit przy użytkowniku. Zaznacz Password Modify. Wpisz stare hasło i utwórz nowe. Kliknij Zatwierdź (Apply).

Przykład B:

Wybierze Menu System > User Account aby otworzyć następującą stronę. Wpisz stare hasło (old password). Wpisz nowe hasło (new password), potwierdz hasło (confirm password) i kliknij Zatwierdź (Apply).

Przykład A:

Przejdź do System > User Account. Wprowadź aktualną nazwę użytkownika i hasło konta administratora (admin) aby uzyskać możliwość modyfikacji ustawień. Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (new password). Wprowadź hasło ponownie (confirm new password) w celu potwierdzenia. Kliknij Zapisz (Save).

Przykład B:

Przejdź do strony System. Wprowadź aktualną nazwę użytkownika (user name) i aktualne hasło (password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i nowe hasło (password) dla konta administratora (admin). Potwierdź nowe hasło (confirm new password). Kliknij OK.

Przykład C:

Przejdź do System Tools > Account. Wprowadź stare hasło (old password). Utwórz nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (new password). Potwierdź hasło (confirm new password). Kliknij Zapisz (Save).

Dla Bezprzewodowych urządzeń Pharos

Przykład A:

Przejdź do System Tools > Password. Wprowadź starą nazwę użytkownika (old user name) i hasło (password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (new password). Potwierdź hasło (confirm new password). Kliknij Zapisz (Save).

Przykład B:

Przejdź do zakładki System. W sekcji User Account, wprowadź aktualne hasło (current password) i nazwę użytkownika (current username). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i nowe hasło (new password). Kliknij Zatwierdź (Apply).

Dla Routerów biznesowych SafeStream

Przykład A:

Wybierz Menu System Tools > Password. Wprowadź starą nazwę użytkownika (old username) i hasło (old password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (new password). Wprowadź ponownie hasło (confirm new password) w celu potwierdzenia. Kliknij Zapisz (Save).

Przykład B:

Wybierz Menu Maintenance > Admin Setup > Administrator aby otworzyć poniższą stronę. Wprowadź aktualną nazwę użytkownika (current user name) i hasło (current password). Wprowadź nową nazwę użytkownika (new user name) i hasło (new password). Wprowadź ponownie hasło (confirm new password) w celu potwierdzenia. Kliknij Zapisz (Save).

 

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Recommend Products

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.