Jak zwiększyć prędkość i zasięg sieci bezprzewodowej?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 09-25-2019 08:48:05 AM 1568680
Ten artykuł dotyczy: 

Streszczenie:

Aby zwiększyć prędkość lub zasięg sieci bezprzewodowej, zaleca się zastosowanie powszechnie wykorzystywanych rozwiązań, takich jak:  
 Problem:
Słaby sygnał, niska prędkość lub mały zasięg sieci bezprzewodowej.
 
Przyczyna:
Czynniki najczęściej wpływające na sygnał sieci bezprzewodowej:
1)    Czynniki wewnętrzne:
· Odległość transmisji
Sygnał urządzeń bezprzewodowych, w szczególności tych pracujących w paśmie 5GHz, jest bardziej wrażliwy na przeszkody. Pasmo 5GHz co prawda zapewnia więcej kanałów gwarantujących płynne połączenie niż pasmo 2,4GHz, jednak sygnał bezprzewodowy przy wyższej częstotliwości jest słabszy i przekazywany na mniejsze odległości.
 
· Antena
Anteny dookólne i kierunkowe
Anteny dookólne działają na podobnej zasadzie, co routery bezprzewodowe czy bezprzewodowe routery/modemy ADSL2+ z oferty TP-Link produktów dla domu. Anteny dookólne promieniują dookoła w płaszczyźnie poziomej, ale, jak pokazano na rysunku, słabiej promieniują w kierunku do góry lub na dół.
 
Anteny kierunkowe nadają silny sygnał w wyznaczonym kierunku, dlatego zazwyczaj wykorzystywane są do urządzeń zewnętrznych o dużej mocy. Zysk i zasięg anteny kierunkowej jest większy, niż w przypadku anteny dookólnej, jednak antena kierunkowa ma mniejszy efektywny kąt pokrycia. Z reguły im większy zysk anteny, tym większa zdolność kierunkowa.
 
W przypadku anten kierunkowych listki promieniowania wypychane są w określonym kierunku i z tyłu anteny promieniowanie jest bardzo słabe, patrz na rys. poniżej.
 
Zjawisko to będzie bardziej widoczne po zamontowaniu anteny o wysokim zysku. W celu uniknięcia nagłej utraty sygnału zalecamy precyzyjne ustawienie anteny w płaszczyźnie poziomej.
 
· Wydajność sieci bezprzewodowej
Im większa prędkość transmisji, tym wyższa wydajność sieci.
 
2)    Czynniki zewnętrzne:
- Przeszkody fizyczne, takie jak ściana, płyta szalunkowa itd.
- Obecność podobnych urządzeń, takich jak kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowe telefony czy inne urządzenia technologiczne wykorzystujące to samo pasmo, co Bluetooth.
- Więcej niż jeden punkt dostępowy lub jeden router bezprzewodowy, pracujące w tym samym kanale.
- Niekorzystna lokalizacja punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Aby zredukować niekorzystny wpływ przeszkód, zaleca się ustawienie urządzenia w wyższym punkcie.
 
Rozwiązanie:
 
1) Ustaw antenę w najlepszej lokalizacji i w odpowiednim kierunku
-  Antenę należy ustawić w dogodnej lokalizacji i pod odpowiednim kątem, upewniając się, że urządzenia klienckie objęte są jej zasięgiem.
-  W przypadku budynków wielopiętrowych zaleca się ustawienie anten pod kątem 45 stopni (po przekątnej) lub 0 stopni (prosto lub równolegle do podłogi). Promieniowanie anten jest zawsze najsłabsze u podstawy, nie ustawiaj bezprzewodowego urządzenia klienckiego w dolnej części zasięgu routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego TP-Link.
 
 
      2) Unikaj przeszkód i zakłóceń zewnętrznych
- Należy unikać fizycznych przeszkód, wpływających na zasięg sieci bezprzewodowej. Każda ściana i każdy sufit wpływają negatywnie na transmisję bezprzewodową, w szczególności, jeżeli przeszkody te skonstruowane są z materiałów metalowych.
- Trzymaj urządzenie z dala od różnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, generujących zakłócenia o częstotliwości radiowej, takich jak mikrofalówka, monitor, silnik elektryczny, kopiarka, faks itd.
 
 
- Aby uniknąć zakłóceń ze strony innych urządzeń sieciowych lub radiowych, dla urządzeń bezprzewodowych od TP-Link zalecamy wybranie korespondujących ustawień.
 
Zaloguj się na stronę produktu, artykuł opisujący proces logowania znajduje się tutaj. W artykule tym za przykład wzięto interfejs użytkownika routera TL-WR1043ND. Następnie idź do Wireless->Wireless settings i zmień ustawienia kanału. Ustawienie domyślne to Auto, ale w przypadku dużych zakłóceń sieci bezprzewodowej, zalecamy zmianę ustawienia na 1, 6 lub 11.
 
Dla urządzeń w standardzie 802.11b&g dostępnych jest 14 kanałów dla pasma 2,4GHz, w tym trzy zalecane kanały niezachodzące: 1, 6 i 11 (w niektórych rejonach Europy są to kanały nr. 1, 7 i 13, należy przestrzegać lokalnych przepisów prawa i regulacji).
 
Czasami te „popularne” kanały będą jednocześnie kanałami najbardziej przeciążonymi. Zalecamy wybranie najlepszego kanału poprzez dostosowanie go do lokalnego środowiska sieciowego.
 
- Jeżeli chcesz szybkiego i znacznego zwiększenia przepustowości sieci, możesz zdecydować się na aktualizację zestawu anten lub innego sprzętu sieciowego i poprawić transmisję bezprzewodową.

- Jeżeli twoje urządzenia znajdują się w gęstym środowisku bezprzewodowym, możesz wziąć pod uwagę połączenie przewodowe. Dobrą alternatywą będą zestawy transmiterów sieciowych od TP-Link.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.