Pytania dotyczące OneMesh™ i Mesh

Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcji i specyfikacji
Zaktualizowano w dniu 11-17-2022 14:32:22 PM 303130
Ten artykuł dotyczy: 

Q1. Jaki jest związek między OneMesh™ produktów SOHO TP-Link i Deco Mesh?

A1. OneMesh™ jest znakiem firmowym wszystkich produktów SOHO TP-Link, które wspierają tworzenie sieci kratowych (mesh), włączając w to routery Wi-Fi, routery z wbudowanym moemem, routery 3G/4G, wzmacniacze sygnału itp. OneMesh™ w inteligentny sposób łączy Twoje urządzenia mobilne z routerem lub wzmacniaczem, bazując na tym, który z nich oferuje najlepsze połączenie.
Dowiedz się więcej klikając w ten link.

Deco Mesh jest technologią używaną tylko w produktach TP-Link Deco do tworzenia sieci mesh. Deco dostosowuje się do Twojego korzystania z sieci Wi-Fi i używając rozbudowanych algorytmów w tle, automatycznie i efektywnie przekazuje dane najszybszą możliwą ścieżką.

OneMesh™ i Deco Mesh są różnymi technologiami i nie są ze sobą kompatybilne.

Q2. Które produkty SOHO TP-Link wspierają OneMesh™?

Q3. Czy produkty OneMesh™ mogą tworzyć sieć Mesh z Deco?

A3. Nie. OneMesh™ i Deco Mesh są różnymi technologiami i nie są ze sobą kompatybilne, przez co nie mogą tworzyć jednej sieci Mesh.

Q4. Can the OneMesh™ products or Deco build a Mesh network with other brand products?

A4. Nie. Obecnie Wi-Fi Alliance nie wymaga jednej technologii do tworzenia sieci Mesh, więc metody i technologie używane przez każdego producenta są różne. Oznacza to, że nie można połączyć produktów różnych producentów do stworzezenia sieci Mesh.

Q5. Czy produkty OneMesh™ wspierają łącze dosyłowe poprzez Ethernet?

A5. Nie. Produkty OneMesh™ nie mogą korzystać z łącza dosyłowego poprzez Ethernet, jednkaże Deco mają taką możliwość.

Q6. Jak skonfigurować sieć mesh, jeśli mam więcej niż dwa wzmacniacze połączone do sieci?

A6. Ze względu na wydajność działania sieci, zalecamy łączenie wszystkich wzmacniaczy bezpośrednio z routerem. Jest możliwe połączenie wzmacniacza do innego wzmacniacza, który jest połączony z routerem, jednakże nie zalecamy używania więcej niż dwóch wzmacniaczy w szeregu, ponieważ wpływa to negatywnie na jakość działania sieci Wi-Fi.

Q7. Którego trybu routera należy użyć, aby skorzystać z OneMesh™?

A7. Routery bezprzewodowe obsługują OneMesh™ tylko w trybie Router. Routery z wbudowanym momem obsługują OneMesh™ we wszystkich dostępnych trybach Pracy.

Q8. Czy tryb Punktu dostępowego routera OneMesh™ wspiera funkcję mesh?

A8. Nie. Sieć OneMesh™ może być stworzona tylko w trybie Routera.

Q9. Jak skonfigurować sieć OneMesh™ na różnych typach urządzeń?

A9. Możesz użyć Router, Modemoroutera, Routera 3G/4G i Wzmacniaczy sygnału wspierających OneMesh™ do stworzenia sieci kratowej.

Q10. Czy dwa routery OneMesh™ mogą tworzyć sieć Mesh?

A10. Nie. Router OneMesh™ można połączyć tylko ze Wzmacniaczem sygnału OneMesh™, w celu zbudowania sieci Mesh.

Q11. Dlaczego urządzenie Wi-Fi nie łączy się zawsze do punktu dostępowego z najmocniejszym sygnałem w sieci OneMesh?

A11. Klienckie urządzenia Wi-Fi same decydują kiedy przełączyć się na inny punkt dostępowy. OneMesh bazuje na standardach 802.11k/v i na ich podstawie przydziela rekomendacje roamingowe urządzeniom klienckim (Urządzenie musi obsługiwać 802.11k/v), a urządzenia mają możliwość je zaakceptować, lub odrzucić na podstawie własnych ustawień.

W procesie roamingu, urządzenie zwykle przełącza się wtedy, gdy odbierany sygnał staje się zbyt słaby do utrzymania połączenia. Urządzenie Wi-Fi zaczyna wyszukiwać dostępne sieci z którymi jest powiązane i połączy się z siecią z najbardziej odpowiadającym mu sygnałem. W przypadku niepowodzenia, urządzenie zachowa połączenie z obecną siecią.

OneMesh pomaga urządzeniom wyszukiwać dostępne punkty dostępowe dużo szybciej i sprawniej przełączać się między nimi, w celu zaoferowania lepszych wrażeń korzystania z sieci bezprzewodowej.

Więcej

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.