Automatyczna instalacja adapterów TP-Link w systemie Windows 7

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 20:10:00 PM 262396
Ten artykuł dotyczy: 

Większość dostępnych adapterów TP-Link instalowana jest automatycznie w systemie Windows 7. Wyróżnia się dwie możliwości:

Ø  Przypadek 1: Sterowniki urządzenia są wbudowane w system Windows 7.

Ø  Przypadek 2: Sterowniki urządzenia nie są wbudowane w system Windows 7, jednakże zostaną automatycznie pobrane z właściwych serwerów. (Wymagane jest połączenie internetowe.)

UWAGA: Jeżeli aktywne jest połączenie internetowe, zalecamy instalację dot. przypadku 2 .

Postępowanie w przypadku 1:

1.    Przed uruchomieniem komputera, podłącz do właściwego portu lub slotu kartę sieciową TP-Link.

2.    Karta sieciowa zostanie wykryta przez system Windows 7. Pojawi się komunikat na pasku zadań .

3.     Jeżeli karta zostanie pomyślnie zainstalowana w systemie Windows 7, w pasku zadań pojawi się kolejny komunikat.

    zawierający model karty lub nazwę producenta chipsetu.

4.    Po pomyślnym zainstalowaniu karty i wybraniu ikony sieci w pasu zadań wyświetlona zostanie lista Wireless Network Connection dostępnych bezprzewodowych sieci komputerowych. (Jeżeli instalowane karta nie jest urządzeniem bezprzewodowym, okno nie wyświetli się.)

Postępowanie w przypadku 2:

1.    Upewnij się, że komputer posiada dostęp do sieci internetowej. (Sieć Internet może być dostępna przez połączenia Ethernetowe.)

2.    Przed uruchomieniem komputera, podłącz do właściwego portu lub slotu kartę sieciową TP-Link.

3.    Karta sieciowa zostanie wykryta przez system Windows 7. Pojawi się komunikat na pasku zadań.

Po kliknięciu na powyższy komunikat, pojawi się okno informujące o postępie instalacji:

4.     Jeżeli karta zostanie pomyślnie zainstalowana w systemie Windows 7, w pasku zadań pojawi się kolejny komunikat.

zawierający model karty lub nazwę producenta chipsetu.

5.    Po pomyślnym zainstalowaniu karty i wybraniu ikony sieci w pasu zadań wyświetlona zostanie lista Wireless Network Connection dostępnych bezprzewodowych sieci komputerowych. (Jeżeli instalowane karta nie jest urządzeniem bezprzewodowym, okno nie wyświetli się.)

Instalacja karty sieciowej TP-Link została ukończona. W razie wystąpienia dodatkowych problemów, kliknij tutaj tutaj, aby skontaktować się z działem wsparcia technicznego.

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.