Jak skonfigurować bezprzewodową sieć w trybie Ad Hoc wykorzystując oprogramowanie wbudowane w system Windows XP?

User Application Requirement
Updated 10-01-2011 21:05:01 PM 195660
Ten artykuł dotyczy: 

Tryb Ad Hoc, znany również jako tryb pracy peer, to peer umożliwia bezpośrednią komunikację urządzeń na zasadzie punkt-punkt, bez konieczności wykorzystania punktu dostępowego (patrz rysunek poniżej). W tym trybie nie ma określonej sztywnej infrastruktury sieci. Aby nawiązać komunikację, komputery powinny znajdować się w zasięgu swojej transmisji.  Więcej informacji na temat sieci Ad Hoc znajduje się na stronach Wikipedia.

 

Ad Hoc tryb

Sieć bezprzewodowa Ad Hoc wymaga co najmniej dwóch klientów. W niniejszym przewodniku, dla przykładu wykorzystano również dwa urządzenia: komputer A i komputer B.

UWAGA: Przed rozpoczęciem konfiguracji upewnij się, że w systemie zainstalowany jest program   Windows Zero Configuration (WZC). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj

1. Utworzenie profilu sieciowego Ad Hoc na komputerze A

Krok 1 : Wybierz opcję Control Panel -> Network Connections i zaznacz ikonę Wireless Network Connection. Kliknij na ikonę Wireless Network Connection prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Properties .

 Krok 2: Wybierz zakładkę Wireless Networks i naciśnij przycisk Add.

Krok 3: W zakładce Association okna Wireless network properties wprowadź nazwę sieci Network Name [SSID]. W niniejszym przykładzie wprowadzono nazwę adhoctest. W dolnej części okna zaznacz opcję This is a computer-to-computer [ad hoc] network; wireless access points are not used. Następnie naciśnij przycisk OK.

Krok 4: Po wykonaniu kroku 3 na liście preferowanych sieci Preferred Networks powinien pojawić się utworzony profil sieciowy o nazwie adhoctest. Aby zapamiętać wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk OK.

2. Samodzielna konfiguracja adresu IP komputera A

Krok 5: Kliknij na ikonę Wireless Network Connection prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Properties.

 

Krok 6: W zakładce General, kliknij dwukrotnie opcję Internet Protocol (TCP/IP).

Krok 7: Zaznacz opcję Use the following IP address, i wprowadź adres IP i maskę podsieci. Następnie naciśnij przycisk OK.

Krok 8: W oknie Wireless Network Connection Properties naciśnij przycisk OK.

3. Wyszukanie połączeń Ad-Hoc na komputerze B

Krok 9: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Wireless Network Connection, następnie wybierz opcję View available wireless networks

Krok 10: Zaznacz na liście profil sieciowy adhoctest (który był skonfigurowany na komputerze A). Kliknij na niego dwukrotnie, a następnie naciśnij przycisk Connect Anyway.

 

4. Samodzielna konfiguracja adresu IP komputera B

Należy wykonać te same kroki, co w przypadku komputera A (kroki 5 - 8). Należy określić inny adres IP komputera B, ale musi znajdować się on w tej samej podsieci, co komputer A. W niniejszym przykładzie określono adres 192.168.1.20/255.255.255.0.

Podstawowa konfiguracja połączeń sieciowych w trybie Ad Hoc została zakończona. Po otwarciu okna zawierającego listę dostępnych sieci, przy nazwie adhoctest pokaże się napis Connected (połączenie zostało nawiązane).

 

W razie dodatkowych pytań, przejrzyj strony FAQ lub kliknij tutaj, aby skontaktować się z działem wsparcia firmy TP-Link.

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.