Jak skonfigurować Zarządzanie zdalne na Routerach Wi-Fi (z nowym logo)?

Poradnik konfiguracji
Zaktualizowano w dniu 03-22-2022 18:36:32 PM 247015
Ten artykuł dotyczy: 

Uwaga: Aby korzystać z funkcji zarządzania zdalnego, Adres IP WAN Routera musi być PUBLICZNY

1. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera. Zapoznaj się z poniższym FAQ jeśli nie wiesz jak to zrobić:
W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną bezprzewodowego routera firmy TP-Link?

2. Przejdź do zakładki Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia systemowe (System Tools) > Administracja (Administration) i wykonaj konfiguracje w sekcji Zarządzanie zdalne (Remote Management).

  • Aby zablokować dostęp zdalny do routera:

Wybierz Wyłącz zdalne zarządzanie (Disable Remote Management) i kliknij Zapisz (Save).

  • Aby zezwolić wszystkim urządzeniom na dostęp zdalny do routera:
  1. Wybierz Włącz zarządzanie zdalne dla wszystkich urządzeń (Enable Remote Management for All Devices).
  2. Ustaw Port zarządzania Web (Web Management Port) (1024-65535 lub 80).
  3. Kliknij Zapisz (Save).

Urządzenia będą mogły zalogować się do routera przez internet korzystając z adresu
http://Adres IP WAN Routera:Numer portu (Przykładowo http://113.116.60.229:1024), aby nim zarządzać.

Wskazówka:

Możesz znaleźć adres IP WAN routera w zakładce Podstawowe (Basic) > Mapa sieci (Network Map) > Internet.

Adres IP WAN routera jest zazwyczaj zmiennym adresem IP.

  • Aby zezwolić określonym urządzeniom na dostęp zdalny do routera:
  1. Wybierz Włącz zarządzanie zdalne dla wybranych urządzeń (Enable Remote Management for Specified Devices).
  2. Wpisz Port zarządzania Web (Web Management Port) (1024-65535 lub 80).
  3. W Adres IP zdalnego zarządzania (Remote Management IP address), wpisz adres IP urządzenia zdalnego, którego będziesz używać do logowania się zdalnie.
  4. Kliknij Zapisz (Save).

Urządzenia korzystające z tego adresu jako swojego adresu WAN będą mogły zalogować się do routera przez internet korzystając z adresu
http://Adres IP WAN Routera:Numer portu (Przykładowo http://113.116.60.229:1024).

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.