Jak skonfigurować bezprzewodowy router TP-Link aby działał jako punkt dostępowy?

Configuration Guide
Updated 04-26-2022 13:07:47 PM 1427126
Ten artykuł dotyczy: 

Z tego artykułu dowiesz się jak skonfigurować Router TP-Link (11n) jako Punkt dostępowy, aby zamienić istniejącą sieć przewodową w bezprzewodową.

 

W pierwszej kolejności sprawdź, czy Twój router TP-Link ma programowy tryb pracy jako Punkt dostępowy w Menu po lewej stronie. Możesz zalogować się do panelu konfiguracyjnego routera aby to sprawdzić.
W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną bezprzewodowego routera firmy TP-Link?

 

Przypadek 1. Router ma programowy tryb pracy jako Punkt dostępowy.

1. Podłącz i włącz router.

2. Połącz router, który chcesz skonfigurować jako Punkt dostępowy z routerem głównym za pomocą kabla Ethernet, tak jak przedstawiono na poniższym obrazku.
Uwaga: Kabel do routera który ma działać jako punkt dostępowy należy wpiąć do portu WAN/Internet (zazwyczaj oznaczony kolorem niebieskim).

3. Połącz komputer z routerem (który chcesz skonfigurować jako Punkt dostępowy) za pomocą kabla Ethernet lub poprzez WiFi. Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło są nadrukowane na jego spodzie.

4. Wpisz adres http://tplinkwifi.net w pasku adresu przeglądarki internetowej. Wpisz admin jako login i hasło (lub te które ustawiłeś/aś wcześniej) i kliknij Zaloguj.

Uwaga: Jeśli powyższa strona nie chce się otworzyć, spróbuj użyć innej przeglądarki.

5. Po zalogowaniu się, ustaw tryb pracy jako Punkt dostępowy (Access Point) i przejdź kreator Szybkiej konfiguracji (Quick Setup), aby dokończyć konfigurację.

Aby zmienić tryb pracy przejdź do zakładki:
a) Zaawansowane (Advanced))-->Tryb pracy (Operation Mode)
b) Zaawansowane (Advanced)-->Narzędzia systemowe (System Tools)-->Tryb pracy (Operation Mode).

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić domyślną nazwę sieci (SSID) i hasło, przejdź przez kreator Szybkiej konfiguracji (Quick Setup).

6. Gotowe! Możesz już połączyć swoje urządzenia z Punktem dostępowym.

 

Przypadek 2. Router nie ma programowego trybu pracy jako Punkt dostępowy.

1. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera.

2. Przejdź do zakładki Sieć (Network) -> LAN w Menu po lewej stronie i zmień Adres IP LAN (LAN IP address) Twojego routera TP-Link (który ma działać jako Punkt dostępowy). Adres powinien być w tej samej podsieci co główny router i nie powinien pokrywać się z innymi statycznymi adresami IP w sieci lokalnej i zakresem adresów IP serwera DHCP głównego routera.

Przykład: Jeśli Twój router główny ma adres 192.168.2.1 i zakres jego serwera DHCP to 192.168.2.100 -192.168.2.199, wtedy możesz ustawić adres 192.168.2.11

Uwaga: Po zmianie adresu IP LAN będzie konieczne ponowne uruchomienie routera. Logowanie się do urządzenia będzie możliwe pod jego nowym adresem IP.

 

3. Przejdź do zakładki Sieć bezprzewodowa (Wireless) -> Ustawienia (Wireless Settings) i ustaw Nazwę dla sieci bezprzewodowej  (Wireless Network name), zwaną również SSIDKliknij Zapisz (Save).

 

4. Przejdź do zakładki Sieć bezprzewodowa (Wireless) -> Zabezpiecznia WiFi (Wireless Security) i skonfiguruj zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. WPA/WPA2-Personal jest zalecacym zabezpieczeniem. W polu Hasło (Wireless Password) jest hasło do sieci bezprzewodowej i można je zmienic (małe/wielkie litery, cyfry, bez spacji). Po wprowadzeniu zmian, kliknij Zapisz (Save).

Uwaga: Jeśli korzystasz z routera dwupasmowego, kroki 3. i 4. należy wykonać w przypadku pasma 2,4GHz i 5GHz.

5. Przejdź do zakładki DHCP -Ustawienia DHCP (DHCP Settings) i zaznacz Wyłącz (Disable), aby wyłączyć serwer DHCP routera, który ma pracować jako punkt dostępowy. Kliknij Zapisz (Save).

6. Przejdź do zakładki Narzędzia systemowe (System Tools) -Restart (Reboot) i kliknij Restart (Reboot), aby uruchomić ponownie urządzenie.

 

7. Użyj kabla Ethernet, aby połączyć Router (który ma być Punktem dostępowym) z Routerem głównym przez porty LAN. Wybór portu jest dowolny. Porty LAN zazwyczaj są oznaczone kolorem żółtym. Z wszystkich pozostałych portów i Punktu dostępowego WiFi będzie można uzyskać dostęp do sieci i interentu.

 

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.