Jak nastavit sekundární jednotku Deco jako hlavní jednotku Deco?

Další pomoc
Updated 03-30-2023 10:47:58 AM 332317
This Article Applies to: 

 

Může nastat situace kdy budete chtít přenastavit sekundární jednotku  Deco, aby pracovala jako hlavní jednotka Deco, ale nechcete resetovat celou síť Deco. Tento postup vám pomůže tuto situaci vyřešit.

poznámka: neplatí pro DECO E4 v3.0

Než začnete, připojte telefon k síti Wi-Fi síti vysílané Deco systémem, jinak se nezobrazí možnost „Set Main Deco“. Zde pro vysvětlení používáme například Deco M5.

 

1) Klepněte na ikonu "Internet" na stránce "Overview page".

2) Klikněte na ikonu "…" v pravém horním rohu a potom klepněte na „Set Main Deco“.

3) Vyberte sekundární jednotku Deco, kterou chcete použít jako hlavní jednotku Deco a klikněte na "Save".

 

Poznámka:

  • Pokud je váš telefon připojen do Wi-Fi sítě vysílané Deco systémem, ale stále nevidíte možnost „Set Main Deco“, ukončete všechny běžící aplikace a odpojte se od Wi-Fi. Pak přejděte do Nastavení -> Wi-Fi a vyberte WiFi vysílanou Deco systémem a připojte se. Následně spusťte aplikaci a postup konfigurace zopakujte.
  • Pokud je v telefonu spuštěna aplikace pro VPN, ukončete také aplikaci VPN.


Po dokončení procesu nastavení připojte nový hlavní dekodér k modemu kabelem Ethernet, zapněte jej a poté si můžete vychutnat internet.

Původní hlavní jednotka Deco bude automaticky fungovat jako sekundární jednotka Deco.

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.