Jak nastavit Deco do režimu Access Point?

Když nastavujete
Updated 04-02-2019 13:29:29 PM 1630541
This Article Applies to: 

Režim Access Point má za cíl rozšířit stávající kabelovou síť a zvětšit bezdrátové pokrytí vaší domácí sítě. Deco systém momentálně nevytváří svoji vlastní podsíť, ale čistě přenáší data mezi routerem a klienty.

Poznámka:

  1. Udržujte vždy aktuální Deco firmware při použití režimu AP. Jestliže si nejste jistí, klepněte na ikonu Settings v pravém spodním rohu a poté pro kontrolu klepněte na Update Deco.
  2. Ujistěte se, prosím, že jste nainstalovali nejnovější verzi aplikace Deco pro použití režimu AP:
      » Pro Android: 1.2.5 nebo vyšší
      » Pro iOS: 1.2.9 nebo vyšší
  3. V režimu AP systém nebude fungovat jako DHCP server pro přidělení IP adres klientům. Ujistěte se, prosím, že jste povolili funkci DHCP serveru na kmenovém routeru.
  4. Protože jsou klienti řízeni kmenovým routerem, nebudou v režimu AP dostupné některé pokročilé funkce v aplikaci Deco, včetně Antivirus, Parental Controls, Port Forwarding, Address Reservation, TP-Link DDNS atd.
  5. Ethernet Backhaul v režimu AP funguje.

Typické nastavení

Krok 1: Spusťte aplikaci Deco, klepněte na ikonu Settings ve spodním pravém rohu a poté klepněte na Advanced.

  

Krok 2: Klepněte na Operating Mode, poté zvolte Access Point mode. Aplikace bude vyžadovat restart routeru, klepněte na OK.

 

Krok 3: Čekejte přibližně 2 minuty, dokud se LED nerozsvítí trvale zeleně, poté by měl systém Deco pracovat v režimu AP.

V režimu AP můžete měnit některé základní nastavení v aplikaci Deco, jako je Wireless Settings (Nastavení bezdrátové sítě), LED Control (LED kontrolky) atd.

Dále také můžete klepnout na Advanced -> Working Mode pro přepnutí režimu zpět na Router.

Related FAQs

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.