Jaký je rozdíl mezi režimem Access Point a režimem Router na Deco?

Další pomoc
Updated 05-22-2019 12:20:15 PM 722194
This Article Applies to: 

Po úspěšném nastavení sítě Deco jsou jednotky Deco v režimu Router. Když je jednotka Deco v režimu Router, funguje jako brána, takže má více funkcí, jako je Antivirus, Rodičovská kontrola, QoS, IPv4, DHCP server, atd..

Můžete se stát, že vám tato topologie sítě nebude vyhovovat a budete nucení zvolit režim Access Point. Když Deco pracuje v režimu Access Point, nemá funkci NAT, takže funkce, které se vztahují k NAT, zmizí v aplikaci Deco.

Chcete-li konfigurovat jednotku Deco na režim Access Point, podívejte se prosím na tento odkaz.

 

K vysvětlení zde používáme například Deco M5.

Když Deco M5 v režimu Router, když jdeme na Deco M5, vidíme níže uvedené funkce na stránce "Overview" a "More".

Po klepnutí na tlačítko "Advanced" můžete vidět níže uvedené funkce.

Když je Deco M5 v režimu Access Point, zde jsou detaily na stránce "Overview", "More" a "Advanced".

Deco M9 Plus je na tom podobně jako Deco M5. Ve srovnání s Deco M5, má navíc funkce "Shortcut", "Automation" a má více možností v "Notification".

Když je Deco M9 Plus v režimu AP, funkce "Shortcut" a "Automation" funguje, ale v "Notification" zmizí volba, která souvisí s funkcí NAT.

Mimochodem, když Deco pracuje v režimu Router, pouze hlavní Deco může být připojeno k přednímu modemu / routeru ethernetovým kabelem. Další jednotka Deco musí být připojena pouze k síti hlavní jednotky Deco přes ethernetový kabel nebo Wi- Fi.

Když Deco pracuje v režimu AP, každá jednotka Deco se může připojit k přednímu modemu / routeru přímo přes ethernetový kabel.

Poznámka: Pokud je Deco v režimu AP, přední modem / směrovač by měl mít funkci NAT.

Například:

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.