Seznamte se se svojí aplikací Deco M5

Configuration Guide
Updated 03-19-2019 07:53:53 AM 270394
This Article Applies to: 

Váš Deco M5 whole-home networking systém je ovládán výhradně aplikací Deco, která je dostupná pro Android a iOS. Tento průvodce vás provede přes různé obrazovky a funkce aplikace Deco.

Spusťte aplikaci Deco.

Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID.

* Poznámka: Jestliže už máte TP-Link Cloud účet, můžete ho použít pro přihlášení.

Hlavní obrazovka (Main screen):

Zde můžete zobrazit informace, zprávy, přidat nové jednotky Deco, zobrazit připojená zařízení a Menu.

Informace o účtu (Account info):

Přihlásit a odhlásit se k/od svého TP-Link ID, přepnout spravované sítě, vytvořit novou síť a získat pomoc a obecné informace o aplikaci.

Zprávy (Messages):

Ukazuje vaše zprávy, jako např. detekce nového zařízení v síti.

Informace o Deco (Deco information):

Zde můžete zobrazit individuální informace o každé jednotce Deco přidané k síti. Klepněte na zařízení, abyste viděli jeho stav pomocí automatické kontroly stavu.

Klepněte na  pro odebrání, restartování nebo uložení zpětné vazby.

Přidat nové jednotky (Add new units):

Podívejte se na FAQ:  Přidání další jednotky k vaší TP-Link Deco M5 síti.

Test rychlosti (Speed test):

Spusťte test rychlosti pro zjištění rychlosti internetu přímo v aplikaci Deco.

Zařízení (Devices):

Zobrazuje připojená zařízení a objem dat, který jednotlivá zařízení využívají.

Zobrazuje informace o zařízení, využití dat, komu zařízení patří a možnosti přidělení vysoké priority zařízení.

Nastavení funkcí (Feature Settings):

Zde můžete spravovat nastavení své Wi-Fi sítě (Wi-Fi Settings), Rodičovskou kontrolu (Parental Controls) a Antivirový set (Antivirus suite). Povolte a kontrolujte QoS, Pokročilé nastavení (Advanced settings) jako jsou upozornění 'Notifications' a LED kontrolky. Dále můžete aktualizovat firmware Deco M5 a přidělit další správce.

 

 

Looking for More

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.