Změna nastavení vaší bezdrátové sítě pomocí vašeho Deco M5

Když nastavujete
Updated 03-19-2019 07:32:25 AM 740958
This Article Applies to: 

Spusťte aplikaci Deco.

 

Přihlaste se nebo klepněte na Sign Up pro nastavení TP-Link ID. *Poznámka: Jestliže jste již přihlášeni, tato obrazovka bude přeskočena.

Klepněte v Menu na ikonu .

Klepněte na "Wi-Fi".

V nastavení Wi-Fi máte tři možnosti: Hlavní síť (Main Network), Síť pro hosty (Guest Network) a Zatřes a sdílej (Shake to share).

Hlavní síť (Main Network):

Změňte SSID a Heslo (Password), poté klepněte na "Save". Můžete také skrýt tuto relaci, jestli chcete.

2. Síť pro hosty (Guest Network) (jestli je použita):

Změňte SSID a Heslo (Password) a klepněte na "Save".

3. Zatřes a sdílej (Shake to Share):

Zatřeste svým telefonem, zvolte síť pro sdílení, zvolte metodu sdílení a s kým má být síť sdílena.

   

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.