Jaký je rozdíl mezi účtem vlastníka a účtem správce?

Když nastavujete
Updated 05-21-2019 12:43:14 PM 90063
This Article Applies to: 

Každé Deco má pouze jednoho vlastníka s plnou pravomocí spravovat síť včetně přidávání a odebírání účtu správce.

Vlastník může přidělit až osm účtů správce v jedná Deco síti. Správci mohou také odebrat sebe z Deco sítě, ale nemohou přidat nebo smazat Deco jednotky.

 

Můžete přidat možnosti oprávnění pro účty manažerů.

Poznámka: Chcete-li použít funkci Privilege (Oprávnění), aktualizujte svojí jednotku Deco na nejnovější verzi firmwaru. V současné době mají funkci Privilege pouze Deco M9 Plus a Deco M5. Další modely Deco přidají tuto funkci prostřednictvím aktualizace firmwaru v blízké budoucnosti.

V aplikaci Deco, když přejdete na položku More -> Manager, můžete vidět možnosti Privilege pro účet správce.

Tap Privileges, you can see the options including

Klepněte na Privileges (Oprávnění), zobrazí se další možnosti včetně Network Management, Client Management, IoT Management a HomeCare.

Pokud je povolena správa sítě (Network Management), může účet správce spravovat Deco a měnit nastavení sítě včetně nastavení bezdrátové sítě, sítě LAN, provozních režimů a IPTV, atd..

Když je správa klientů (Client Management) povolena, účet správce může změnit umístění klienta, přezdívku a typ zařízení, upřednostnit klienty a blokovat klienty pro přístup k Deco, atd..

Pokud je aktivována správa IoT (IoT Management), účet manažera může spravovat klienty IoT, jako je přidávání klientů IoT, automatizace nastavení a zkratek, atd..

Když je HomeCare povoleno, účet správce může používat TP-Link HomeCare TM pro zajištění bezpečnosti, rychlosti a bezpečnosti pro každého v síti s Rodičovskou kontrolou, QoS a Antivirem.

Poznámka: Funkce se mohou mírně lišit v závislosti na modelu, verzi softwaru a aktuálním provozním režimu.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.