Stáhnout pro Tapo RV30 Plus V1.20

Prosím zvolte si hardwarovou verzi:

V1.20

>Jak zjisti hardwarovou verzi vašeho TP-Link zařízení?

Modely a hardwarové verze se liší v závisloti na regionu. Prosím ujistěte se o detailech pokud zvažujete nákup.
Product Overview
Dokument

Setup Video

 • How to Set Up Your Tapo LiDAR Navigation Robot Vacuum&Mop + Smart Auto-Empty Dock: Tapo RV30 Plus

 • How to Install Mop Cloth Mount and Fill in Water Tank: Tapo RV30 Plus

 • How to Empty the Dustbin: Tapo RV30 Plus

 • How to Replace the Dust Bag: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean the Main Brush: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean the Side Brush: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean the Filter: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean the Mop Cloth: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean Sensors: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean Charging Contacts: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean Main Wheels: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean the Caster Wheel: Tapo RV30 Plus

 • How to Clean Up the Dust Channel: Tapo RV30 Plus

FAQ

Apps

TP-Link Tapo
TP-Link Tapo provides the easiest way to manage and control your smart life products.

From United States?

Get products, events and services for your region.