Jak zjisti hardwarovou verzi vašeho TP-Link zařízení?

User Application Requirement
Updated 11-18-2015 08:50:09 AM 20337703
Popis:
 
Některé z našich produktů mají více hardwarových verzí, například jejich název končí V1, V2 apod.a většinou každý verze má specificky navržený firmware. 
Jestliže chcete na svoje zařízení nahrát nejnovější verzi firmwaru musíte si nejdříve vybrat správnou verzi pro vaše zařízení.
 
Zde se dozvíte kde naleznete hardwarovou verzi vašeho TP-Link produktu. 
 
Podívejte se na štítek
 
Pro většinu produktů
 
Otočte zařízení, zde na zadní straně naleznete štítek, na kterém je charakteristický proužek “Ver:X.Y” (například, Ver:1.0) v části Sériového čísla, a číslo X je hardwarová verze zařízení. Jestliže je v proužku “Ver: 1.1”, znamená to, že hardwarová verze produktu je verze V1. 

Poznámka: Jestliže nemůžete nalézt hardwarovou verzi na štítku je to obvykle verze V1. 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.