Vad kan jag göra om min range extender inte hittar något nätverk att ansluta? (SE)

Troubleshooting
Updated 02-03-2021 10:01:10 AM 188102
This Article Applies to: 

Om range extendern inte hittar ditt trådlösa nätverk under installationen så ger följande guide några förslag på åtgärder man kan göra på både router/access punkt och range extender.

 

På din router/access punkt:

Om det gäller 2,4GHz bandet, kontrollera följande:

1.    Kontrollera att trådlösa nätverk syns från en annan enhet, ex mobiltelefon.

2.    Kontrollera nätverksnamnet (SSID) och lösenordet, försök ansluta en dator/mobiltelefon/surfplatta.

Obs! både nätverksnamnet och lösenordet bör ej innehålla lokala tecken (å, ä eller ö).

 

Om det gäller 5GHz bandet, kontrollera följande:

1.    Kontrollera att trådlösa nätverk syns från en annan enhet, ex mobiltelefon.

2.    Kontrollera nätverksnamnet (SSID) och lösenordet, försök ansluta en dator/mobiltelefon/surfplatta.

Obs! både nätverksnamnet och lösenordet bör ej innehålla lokala tecken (å, ä eller ö).

3.    Kontrollera att range extendern stödjer 5GHz bandet.

4.    Kontrollera vilken frekvens/kanalsom din router/accesspunkt använder. Ställ in någon av kanalerna 36,40,44 eller 48, undvik DFS kanalerna.

 

På din range extender:

Gör följande för att skanna efter tillgänglia trådlösa nätverk:

1.    Flytta range extender närmare din router/accesspunkt.

2.    Klicka på Rescan i Quick Setup för att skanna efter tillgänglia trådlösa nätverk. Prova skanna upp till 3 gånger om ditt trådlösa nätverk inte duker upp.

3.    Klicka på Next page om det är många trådlösa nätverk som syns i listan.

4.    Starta om router/accesspunkt och range extender, försök sedan installera på nytt.

Om ovanstående förslag inte hjälper, kontakta TP-Link Support. Se till att ha följande information redo:

(1) Range extender model, inklusive HW version och firmware installerad.

(2) Router/access punkt model, inklusive hw version och firmware installerad.

Fick du svar på din fråga?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.