Hur man konfigurerar en range extender med hjälp av WPS? (SE)

Configuration Guide
Updated 06-17-2019 11:47:18 AM 238462
This Article Applies to: 

Följande guide visar hur man använder sig av WPS för att para ihop sin range extender med sin router.

1.) Tryck på WPS knappen på din router och inom 2 min, tryck på WPS knappen på din range extender.

Observera! WPS kan vara avaktiverat som standard på din router så du kan behöva aktivera WPS funktionen på din router.

2.) Vänta till lampan ändrar färg till blått sken. Detta indikerar att WPS parningen med din router har lyckats.

3.) Är din router och extender dual-band (2,4GHz och 5GHz) så upprepa steg 1 och steg 2 för att ansluta bägge banden.

Extendern kommer nu att ha samma nätverksnamn och lösenord som för routern.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.