Pobierz WBS210 V2

Wybierz wersję sprzętową:

V2

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Dokumenty

Oprogramowanie kontrolujące

PharosControl_2.0.2_linux

Pobierz
Data publikacji: 2019-05-08 Język: Angielski Rozmiar pliku: 15.77 MB
System operacyjny: Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. When upgrading from the older version, it will cover previous data. So please backup the data first before updating the software.
2. Pharos Control only supports JRE1.7 and JRE1.8.

PharOS Control_2.0.6_Windows

Pobierz
Data publikacji: 2019-03-13 Język: Angielski Rozmiar pliku: 71.91 MB
System operacyjny: Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. We suggest customers modify username and password after upgrading to the latest version of Pharos Control to improve security level.

Pharos Control_2.0.0-1_Linux

Pobierz
Data publikacji: 2017-04-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 47.68MB
System operacyjny: Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:

1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

1. For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products(including v1 devices).
2. Require to install Java (v1.7 or above) in Linux before running this software.

Pharos Control_2.0.4_Windows

Pobierz
Data publikacji: 2017-03-03 Język: Angielski Rozmiar pliku: 72.35MB
System operacyjny: Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancements:
1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products (including v1 devices).

PharosControl_V1.1.4

Pobierz
Data publikacji: 2017-02-14 Język: Angielski Rozmiar pliku: 87.31 MB
System operacyjny: Win XP/2003/Vista/7/8

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancements:
1. Support creating task based on group.
2. Add SSL encryption option in Mail setting.
3. Enlarge subnet mask length in IPScan to 21 bits.
4. Support login method of GMail(OAuth2).
5. Add Manage operation when device's status change from Managed to Unmanaged in Trigger tab.

Notes:

1. For Pharos series, including CPE510,CPE210,WBS510,WBS510, etc.
2. PharosControl_v1.1.4 can manage firmware PharOS 1.2.1 or later firmware versions.

FAQ

Forum

Introduction about WDS system
What's WDS? Why does it matter when deploying wireless? When should I enable the WDS opiton in wireless settings? Check this thread for an introduction.
Beta firmware for TP-Link outdoor access points
We are launching beta software tests in this forum. Anyone that is interested in participating in the beta software testing and discussion is welcome. The purpose of the beta tests here is to provide customers with the opportunity to get access to upcoming features and help improve the software, giving TP-Link the opportunity to test software in real-world scenarios before official final released. Note: you need to register as a forum member in order to access the beta threads.

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

WBS210(UN)_v2.0_20180202

Pobierz
Data publikacji: 2018-03-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 4.98 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the WPA2 vulnerability.
2. Fixed the Management VLAN issue that wireless clients will fail to obtian IP addresses when Management VLAN is enabled and given a same VLAN ID as that of SSID VLAN.  
3. Improved web UI display.
4. Fixed the bug that the image file may not be uploaded successfully when using IE8 website browser.
5. Fixed the bug that a subnet range cannot be configured for the "Set Source" of the SNMP function.
6. Fixed the bug that CPE's web management page can't be accessed with a new username which contains special symbols.
7. Fixed the bug that when the management vlan and wireless encryption are enabled, wireless client may fail to connect to the CPE.
 

Note:
For WBS210 2.0

TP_Pharos_V2.1.6_170908

Pobierz
Data publikacji: 2017-09-08 Język: Angielski Rozmiar pliku: 4.96MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixes: 
1. Fixed the bug that EU/US devices fail to switch operation mode in Quick Setup
2. Fixed the bug that PPPoE doesn't work when configured as AP Router mode in Quick Setup

TP_PharOS_2.1.0_170609

Pobierz
Data publikacji: 2017-06-09 Język: Angielski Rozmiar pliku: 4.97 MB

Modifications and Bug Fixes:

Modifications:
Optimize the UI design and improve the interaction experience.

Notes:

 For CPE520.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
170609
-
Angielski
150612
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.