Narzędzie

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Pobierz
Data publikacji: 2022-02-21 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.75 MB
System operacyjny: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac_10.9_10.13

Pobierz
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.13

USB_Printer_Controller_Utility_Mac_10.9_10.14

Pobierz
Data publikacji: 2019-07-05 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Pobierz
Data publikacji: 2018-10-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.53 MB
System operacyjny: Mac OS 10.9-10.14

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

Pobierz
Data publikacji: 2013-03-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.88 MB
System operacyjny: WinXP/Vista/7/8

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

Pobierz
Data publikacji: 2013-03-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 10.02 MB
System operacyjny: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TD-W8980 v1

TD-W8980_V1_USB Printer Controller Utility

Pobierz
Data publikacji: 2013-03-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.29 MB
System operacyjny: WinXP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TD-W8980 v1

Konfiguracja

 • How to turn a router into an Access Point?

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-W8980_V1_150514

Pobierz
Data publikacji: 2015-05-14 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that MAC CLONE didn't take effect after a reboot.
2.Fixed the bug that time page is wrongly displayed on WIN8 operating system.
3.Fixed the kcodes security bug.
4.Fixed the bug that sometimes USB sharing function didn't work properly when using IE8.

Notes:

Notes: 
1. For TD-W8980 V1
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TD-W8980_V1_140919

Pobierz
Data publikacji: 2014-09-19 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Update boot file,solve the problem in startup process.
 2. Fixed the issue of inconformity between MAC and SSID.
 3. Fixed the issue that capital letters are invalid in parent control URL.

Notes:

For TD-W8980N(UN)_V1

TD-W8980_V1_140619

Pobierz
Data publikacji: 2014-06-19 Język: Angielski Rozmiar pliku: 7.54 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the issue unable to open port 65535 in virtual server
 2. Fixed the issue two LAN devices in different Interface Groups can communicate with each other
 3. Changed the MTU range in PPPOA to 576-1500
 4. Fixed the issue that in some regions, router can’t connect to Internet automatically after rebooting
 5. Fixed issue unable to dial if the PPP password is empty
 6. Fixed the SNMP issue
 7. Fixed the issue wireless clients in 2.4GHz can’t communicate with wireless devices in 5GHz
 8. Updated 5GHz WiFi driver, solved 5GHz wireless dropping issues in some regions
 9. Fixed other bugs and issues

Notes:

This is a beta firmware to fix some bugs, if you don’t have issue with current firmware, please don’t upgrade

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Tryb pracy
Język
130304
-
Angielski

Uwaga:

1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.