FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

  • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
  • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
  • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
  • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
  • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
  • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

CAP300(EU)_v1_20180730

Pobierz
Data publikacji: 2018-12-12 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.83 MB

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that the HTTPS websites can be visited before passing the Facebook Portal authentication.
2. Added the Hidden SSID function.
3. Added the support for HTTPS management page.
4. Fixed the problem that the CAP might not get re-connected to the AC controller after disconnection.
5. Fixed the problem that the web page may crash during wireless scanning.
6. Fixed the problem that the HTTPS management page is not supported in Chrome.
7. Fixed the problem that what's App, Facebook can communicate properly on client devices before passing the portal authentication.

CAP300(EU)_v1_20171225

Pobierz
Data publikacji: 2018-02-09 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.76 MB

Modifications and Bug Fixes:
1.Now the "Client IP Address" can be shown in the "Client Status".
2.Update the TDDP version.
3.Improve the stability performance when too many wireless clients are connected at the same time.
4.Fixed the WPA2 vulnerability.
5.Fixed the bug that the LED may blink incorrectly when updating the firmware in FIT mode.
6.Fixed the bug that the device may drop offline when processing the abnormal client hello packets.

Note:
For CAP300(EU)1.0

CAP300(EU)_V1_170601

Pobierz
Data publikacji: 2017-06-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.76 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Add Facebook Portal, SMS Portal, Voucher Authentication in FIT mode.
2. Support binding the portal with the SSID in FIT mode.
3. Add Rate Limit and Traffic Limit for the guest in FIT mode.
4. Improve the stability and performance.

Notes:

1. For CAP300_v1.
2. To use this CAP's new firmware, please upgrade the Wireless Controller to the latest firmware first.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.