Lista kompatybilności modemów USB 3G/4G dla routera TL-MR3040

Uwaga:

Dokument ten zawiera najnowszą listę kompatybilnych modemów USB. Router może nie współpracować z modemami wymienionymi na liście jeżeli nie jest na nim zainstalowana aktualna wersja firmware. Aktualne pliki firmware dla routerów 3G dostepne są do pobrania tutaj.

 

W zależności od uwarunkowań sieci operatora Aero2 negocjacja połączenia może potrwać w niektórych przypadkach więcej niż 15 minut.

* Jeżeli występują problemy z kompatybilnością modemu, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.

Polska
Produkt Usługodawca Model urządzenia Marka Uwagi
TL-MR3040 Aero2 E3276s-150 HUAWEI tylko router w wersji V2.x*
TL-MR3040 Orange E3276s-150 HUAWEI tylko router w wersji V2.x*
TL-MR3040 Play E3276s-150 HUAWEI tylko router w wersji V2.x*
TL-MR3040 Polsat E3276s-150 HUAWEI tylko router w wersji V2.x*
TL-MR3040 Aero2 MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3040 Polsat MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3040 Play MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3040 Play E3276s-150 HUAWEI V2.x version router only*
TL-MR3040 Orange E3276s-150 HUAWEI V2.x version router only*
TL-MR3040 Polsat E3276s-150 HUAWEI V2.x version router only*
TL-MR3040 Aero2 E3276s-150 HUAWEI V2.x version router only*
TL-MR3040 Aero2 MF821 (4G) ZTE *
TL-MR3040 Play E3272s-153 HUAWEI *
TL-MR3040 Orange MF112 ZTE
TL-MR3040 Polsat E182E HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E367 HUAWEI
TL-MR3040 Play E169 HUAWEI
TL-MR3040 Play E1750 HUAWEI
TL-MR3040 Play E220 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Play E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E1752c HUAWEI
TL-MR3040 Niebrandowany Aircard USB 308 Sierra Wireless
TL-MR3040 Niebrandowany COMPASS™ 885 Sierra Wireless
TL-MR3040 Play E160 HUAWEI
TL-MR3040 Play E353U-2 HUAWEI
TL-MR3040 Play E173u-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E173u-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E160 HUAWEI
TL-MR3040 Orange K3805-Z ZTE
TL-MR3040 Play K3805-Z ZTE
TL-MR3040 Orange E169 HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 K3805-Z ZTE
TL-MR3040 Aero2 E169 HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 E173u-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E372 HUAWEI
TL-MR3040 Play E353s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E353s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 E353s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E353s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Play E156G HUAWEI
TL-MR3040 Play E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E160G HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange CS-15 NOKIA
TL-MR3040 Polsat E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Play CS-15 NOKIA
TL-MR3040 Polsat E160G HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 MF669 ZTE
TL-MR3040 Orange MF669 ZTE
TL-MR3040 Play MF669 ZTE
TL-MR3040 Polsat MF669 ZTE
TL-MR3040 Aero2 E372u-8 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E372u-8 HUAWEI
TL-MR3040 Play E372u-8 HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E372u-8 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3040 Play E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3040 Orange MA180 TP-Link
TL-MR3040 Play MA180 TP-Link
TL-MR3040 Polsat MA180 TP-Link
TL-MR3040 Orange MA260 TP-Link
TL-MR3040 Play MA260 TP-Link
TL-MR3040 Polsat MA260 TP-Link
TL-MR3040 Polsat CS-15 NOKIA
TL-MR3040 Aero2 MF823 ZTE
TL-MR3040 Orange MF823 ZTE
TL-MR3040 Play MF823 ZTE
TL-MR3040 Polsat MF823 ZTE
TL-MR3040 Polsat E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E173u-2 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3040 Aero2 E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 Play E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E3131h-2 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile MF823 ZTE
TL-MR3040 T-Mobile E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile CS-15 NOKIA
TL-MR3040 T-Mobile MA260 TP-Link
TL-MR3040 T-Mobile MA180 TP-Link
TL-MR3040 T-Mobile E398u-1 (4G) HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E372u-8 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile MF669 ZTE
TL-MR3040 T-Mobile E160G HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E3131s-2 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E173s-2 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E173s-1 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E122 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile x221S ALCATEL
TL-MR3040 T-Mobile MF631 ZTE
TL-MR3040 T-Mobile E169 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile K3805-Z ZTE
TL-MR3040 T-Mobile E173u-2 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E180 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E220 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E160 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E1823 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E3272s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Plus MF823 ZTE
TL-MR3040 Plus E3276s-150 HUAWEI
TL-MR3040 Plus CS-15 NOKIA
TL-MR3040 Plus MA260 TP-Link
TL-MR3040 Plus MA180 TP-Link
TL-MR3040 Plus MF669 ZTE
TL-MR3040 Aero2 E398u-1 HUAWEI
TL-MR3040 Orange MF821* ZTE
TL-MR3040 Plus MF821* ZTE
TL-MR3040 T-Mobile MF821* ZTE
TL-MR3040 Aero2 E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Play E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Plus E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Polsat E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 T-Mobile E3372s-153 HUAWEI
TL-MR3040 Orange E3251s-2 HUAWEI