Lista kompatybilności modemów USB 3G/4G dla routera TD-W8968

Uwaga:

Dokument ten zawiera najnowszą listę kompatybilnych modemów USB. Router może nie współpracować z modemami wymienionymi na liście jeżeli nie jest na nim zainstalowana aktualna wersja firmware. Aktualne pliki firmware dla routerów 3G dostepne są do pobrania tutaj.

 

W zależności od uwarunkowań sieci operatora Aero2 negocjacja połączenia może potrwać w niektórych przypadkach więcej niż 15 minut.

* Jeżeli występują problemy z kompatybilnością modemu, prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym.

Polska
Produkt Usługodawca Model urządzenia Marka Uwagi
TD-W8968 Orange E160 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Orange E173s-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Orange E173u-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Orange E3131s-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Orange E372u-8 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Orange E398u-1 (4G) HUAWEI tylko wersja V3, tylko 3G
TD-W8968 Plus E398u-1 (4G) HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E372u-8 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E3131s-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E173u-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E173s-2 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E160 HUAWEI tylko wersja V3
TD-W8968 Plus E398u-1 (4G) HUAWEI V3 only
TD-W8968 Plus E372u-8 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Plus E3131s-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Plus E173u-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Plus E173s-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Plus E160 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E398u-1 (4G) HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E372u-8 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E3131s-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E160 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E173u-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 Orange E173s-2 HUAWEI V3 only
TD-W8968 T-Mobile E173s-2 HUAWEI
TD-W8968 Plus E352s-5 HUAWEI