Λήψεις για CPE210 V3.20

Επιλέξτε έκδοση υλικού:

V3.20

>How to find the hardware version on a TP-Link device

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:Η διαθεσιμότητα έκδοσης μοντέλου και υλικού διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Ανατρέξτε στον τοπικό ιστότοπό σας TP-Link για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Επισκόπηση προϊόντος
Εγχειρίδια

Λογισμικό Control

Pharos Control_2.0.7_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2020-04-20 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 71.91 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:
1. Added supporting CPE710;
2.Fixed display problems in the channel list.
3.Fixed MAX Tx Rate display problems when managing CPE605

Notes:
1. We suggest customers modify username and password after upgrading to the latest version of Pharos Control to improve security level.
2.Support managing CPE210/220/510/605/610/710

PharosControl_2.0.2_linux

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-05-08 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 15.77 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. When upgrading from the older version, it will cover previous data. So please backup the data first before updating the software.
2. Pharos Control only supports JRE1.7 and JRE1.8.

PharOS Control_2.0.6_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2019-03-13 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 71.91 MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:
1. Fixed the problem that Pharos Control may not work normally in Turkish language operating system.
2. Improved security mechanism.
3. Improved log security level.

Notes:
1. We suggest customers modify username and password after upgrading to the latest version of Pharos Control to improve security level.

Pharos Control_2.0.0-1_Linux

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-04-21 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 47.68MB
Λειτουργικό Σύστημα : Linux (Debian/Ubuntu)

Modifications and Bug Fixes:

1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

1. For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products(including v1 devices).
2. Require to install Java (v1.7 or above) in Linux before running this software.

Pharos Control_2.0.4_Windows

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017-03-03 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 72.35MB
Λειτουργικό Σύστημα : Windows server2003/2008/2012/2016 and Vista/7/8/10

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancements:
1. Use the B/S structure and inherit the functions of PharOS Control v1.
2. Add the Google Map and some other new functions.

Notes:

For PharOS CPE/WBS series wireless broadband products (including v1 devices).

Βίντεο Εγκατάστασης

Συχνές ερωτήσεις

Forum

Introduction about WDS system
What's WDS? Why does it matter when deploying wireless? When should I enable the WDS opiton in wireless settings? Check this thread for an introduction.
Beta firmware for TP-Link outdoor access points
We are launching beta software tests in this forum. Anyone that is interested in participating in the beta software testing and discussion is welcome. The purpose of the beta tests here is to provide customers with the opportunity to get access to upcoming features and help improve the software, giving TP-Link the opportunity to test software in real-world scenarios before official final released. Note: you need to register as a forum member in order to access the beta threads.

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally V1.x=V1)
    How to find the hardware version on a TP-Link device
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

CPE210(UN)_V3.2_2.2.5 Build 20230213

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-03-02 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.24 MB

New Feature/Enhancement

1. Optimize security vulnerabilities.

 

Notes:

1. For CPE210 3.20/3.26/3.28 only.

2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

CPE210(EU)_V3.2_2.2.4 Build 20220416

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-01-16 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.24 MB

New Feature/Enhancement:

1. Fixed the bug that CPE can not connect to Deco when Fast Roaming enabled.
2. Fixed the bug that the CPE will reset itself with an instable power supply.
3. Fixed the bug that AP CPE will not transmit BPDU message.
3. Optimize security vulnerabilities.

Notes:
1. For CPE210 3.20/3.26/3.28 only.
2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

CPE210(UN)_V3.2_2.2.4 Build 20220416

Λήψεις
Ημερομηνία Έκδοσης: 2023-01-16 Γλώσσα: Αγγλικά Μέγεθος αρχείου: 6.24 MB

New Feature/Enhancement:

1. Fixed the bug that CPE can not connect to Deco when Fast Roaming enabled.
2. Fixed the bug that the CPE will reset itself with an instable power supply.
3. Fixed the bug that AP CPE will not transmit BPDU message.
3. Optimize security vulnerabilities.

Notes:
1. For CPE210 3.20/3.26/3.28 only.
2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

Από United States?

Λάβετε προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες για την περιοχή σας.