Přihlášení k webovému nástroji (na stránku správy) bezdrátového směrovače TP-Link

Požadavky na uživatelskou aplikaci
Updated 12-09-2013 16:04:51 PM 16700027
This Article Applies to: 
Poznámka: Tento článek používá pro příklad zařízení TL-WR542G, ale postup je vhodný pro všechny směrovače TP-Link.
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače v síti LAN (výchozí IP adresa směrovače TP-Link je 192.168.1.1) a poté stiskněte klávesu Enter.
Poznámka : pokud je adresa 192.168.1.1 nepřístupná, zkontrolujte IP adresu počítače nebo změňte konfiguraci IP adresy počítače .
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
Poznámka :
1.Pokud se zobrazí zpráva chyba serveru - 401, znamená to, že jste zadali nesprávné uživatelské jméno nebo heslo.
     V případě, že jste nastavené uživatelské jméno nebo heslo zapomněli, je třeba obnovit výchozí výrobní nastavení směrovače .
 
2. Pokud se stránka pro přihlášení nezobrazuje, prostudujte si téma Proč se nelze přihlásit k webovému nástroji / na stránku správy bezdrátového směrovače TP-Link , kde můžete vyhledat řešení problému.
 
Související články:
 

 

Related FAQs

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.