Konfigurace základního nastavení bezdrátové sítě na bezdrátovém směrovači TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 10255473
This Article Applies to: 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Wireless (Bezdrátová síť) ->Wireless Settings (Nastavení bezdrátové sítě) vlevo a otevře se stránka nastavení bezdrátové sítě.
Krok 4 Nakonfigurujte zabezpečení bezdrátové sítě.
    SSID : Zadejte název bezdrátové sítě .
    Region : Vyberte správný region, který odpovídá vaší oblasti/zemi.
    Channel (Kanál) : Vyberte rádiový kanál pro svou bezdrátovou síť.
    Mode (Režim) : Vyberte pracovní režim (802.11 b/g) .
    Enable Wireless Router Radio/Enable SSID Broadcast (Povolit vysílání bezdrátového směrovače / Povolit vysílání názvu SSID) : Tyto dvě možnosti jsou obvykle povoleny.
    Enable Wireless Security (Povolit zabezpečení bezdrátové sítě) : Pokud nechcete bezdrátovou síť zabezpečit, tuto možnost nezaškrtávejte.
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poznámka
1. Pokud se v blízkosti nachází příliš mnoho bezdrátových sítí, zlepšete signál změnou kanálu.
 
2. Pouze v případě, že adaptér bezdrátové sítě podporuje technologii Super G, parametr Mode lze změnit na možnost 108Mbps Static (802.11g).
 
3. Pokud chcete bezdrátovou síť zabezpečit, můžete si přečíst další naše články.
 
Související články:

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.