Otevření portů na bezdrátovém směrovači TP-Link pro službu Xbox Live

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 298237
This Article Applies to: 
Pokud se mezi konzolí Xbox a internetem nachází směrovač, může být nutné otevřít porty pro konzoli Xbox, aby bylo možno hrát hry s jinými hráči online. Pro službu Xbox Live musí být otevřeny následující porty:
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Forwarding (Přesměrování) -> Virtual Servers (Virtuální servery) na levé straně a poté na tlačítko Add New... (Přidat nový).
 
Krok 4 Nastavte položky
Je třeba přidat dvě položky, viz níže
1.     Otevřete port UDP 88.
Service Port : (Port služby:) 88
IP Address : (IP adresa) IP adresa vaší konzole Xbox.
Protocol : (Protokol) UDP
Status : (Stav:) Enable (Povolit)
Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).
 
2.     Otevřete port TCP/UDP 3074.
Service Port : (Port služby:) 3074
IP Address : (IP adresa) IP adresa vaší konzole Xbox.
Protocol : (Protokol) ALL (Vše)
Status : (Stav:) Enable (Povolit)
Poté klikněte na tlačítko Save (Uložit).
 
Poznámka:
1. Tento článek je určen pouze pro službu Xbox Live.
 
2. Konzoli Xbox je vhodné přidělit statickou IP adresu, která je ve stejné podsíti jako směrovač. Položky tak budou platné při každém restartování konzole Xbox.
 
Související články:
 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.