Jak snížit velikost MTU na směrovači TP-Link?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 177417
This Article Applies to: 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Network (Síť) -> WAN nalevo. Vyberte správné nastavení položky WAN Connection Type (Typ připojení k síti WAN) pro vaše připojení k internetu
Krok 4 V případě potřeby změňte velikost MTU.
   
Nastavení typu připojení WAN: Dynamic IP (Dynamická IP adresa) /Static IP (Statická IP adresa) / 802.1X+Dynamic IP (802.1X+dynamická IP adresa) /802.1X+Static IP (802.1x+statická IP adresa)
Nastavení typu připojení WAN: PPPoE
 
1. Kliknutím na tlačítko Advanced (Rozšířené) otevřete stránku s rozšířeným nastavením protokolu PPPoE.
2. Změňte velikost MTU  a kliknutím na tlačítko SAVE (Uložit) uložte nastavení.
Nastavení typu připojení WAN: BigPond Cable (BigPond kabelové)
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
Poznámka:
Velikost MTU neměňte, pokud to není nutné nebo jste k tomu nebyli vyzváni.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.