Konfigurace klonování MAC adresy na bezdrátovém směrovači TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:50 PM 347970
This Article Applies to: 
Někteří poskytovatelé připojení zaregistrují MAC adresu vašeho počítače při prvním vytočení připojení k internetu pomocí modemu. Pokud do sítě přidáte směrovač pro sdílení připojení k internetu, poskytovatel připojení nepřijme. Proto je třeba nastavit na směrovači klonování MAC adresy.
 
Poznámka: Připojte počítač, který jste dříve používali k vytáčení, ke směrovači a nakonfigurujte směrovač následovně:
 
Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1). Potom stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací stránce. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin.
 
Krok 3 Klikněte na položku Network (Síť) -> MAC Clone (Klonování MAC adresy) nalevo.
Krok 4 Klikněte na možnost Clone MAN Address (Klonovat MAC adresu). Tato funkce naklonuje MAC adresu vašeho počítače doMAC adresy směrovače v síti WAN.
 
Krok 5 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.