Jak se zbavit čekací obrazovky u zařízení TG-3468

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 49272
This Article Applies to: 
Symptom:
Když restartujete počítač po zapojení karty TG-3468 do slotu PCI se zobrazí čekací obrazovky a před spuštěním systému je nutné dlouho čekat.
 
Proč?
Tato prodleva je nastavena, protože ve výchozím stavu je v zařízení TG-3468 povolena funkce network boot. Adaptér začne odpočítávat čas a snaží se najít a připojit se k zařízení pro spuštění (boot) v síti LAN. Pokud žádné zařízení v omezeném čase nenajde, začne se systém spouštět z místních zařízení.
 
Jak se čekací obrazovky zbavím?
Když se spouští počítač a zobrazuje základní informace, stiskněte kombinaci kláves Shift+F10; zobrazí se nabídka pro konfiguraci adaptéru TG-3468, viz níže.
 
Vyberte možnost ROM Disable pod položkou Boot Order a stisknutím klávesy F4 možnost uložte. Poté se systém restartuje normálně bez čekací obrazovky.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.