Jak nakonfigurovat filtrování MAC adres v bezdrátové síti na bezdrátovém ADSL modemu a směrovači (Broadcom)?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 58402
This Article Applies to: 
1.    Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte adresu http://192.168.1.1 a stiskněte klávesu Enter. Uživatelské jméno i heslo je admin.
 
2.    Přejděte na stránku Device Info (Informace o zařízení) ->ARP, kde najdete adresu MAC počítače, který je připojen k zařízení.
 
3.    Přejděte na stránku Wireless (Bezdrátová síť)->Wireless MAC Filtering (Filtrování MAC adres v bezdrátové síti) a klikněte na tlačítko Add New (Přidat novou).
 
4.    Vložte adresu MAC, kterou jste našli na stránce Device Info->ARP a přidejte Description (Popis) této adresy MAC. Status (Stav) by měl být Enable (Povolit). Nakonec klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Tímto způsobem můžete postupně přidávat další pravidla.
 
5.    V části Filtering Rules (Pravidla filtrování) vyberte možnost Deny (Zakázat) a nakonec povolte funkci filtrování adres MAC v bezdrátové síti.
 
Související články:

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.