Jak opustit síť zařízení Powerline pomocí tlačítka Pair?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:05:00 PM 77496
This Article Applies to: 
Dle následujícího obrázku adaptéry Powerline A, B a C vytvořily síť HomeplugAV. Uživatel chce jedno zařízení (adaptér Powerline C) odebrat ze sítě.
 
Krok 1  Stiskněte a podržte tlačítko Pair na adaptéru Powerline C po dobu alespoň 10 sekund. Adaptér Powerline C se resetuje a restartuje. (Indikátor PWR na adaptéru Powerline C během resetování krátce zhasne, během restartování bliká a následně trvale svítí.)
Krok 2 Vyčkejte na dokončení procesu resetování. Poté je adaptér C odebrán z této sítě.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.