Jak resetovat zařízení TP-PA211 na výchozí nastavení?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:59 PM 293485
This Article Applies to: 
Pokud chcete resetovat zařízení TL-PA211, je nejprve třeba nainstalovat do počítače příslušný nástroj Powerline Utility.
Po dokončení instalace nástroj spusťte. Na hlavní stránce uvidíte tlačítko Reset, viz níže:
Kliknutím na tlačítko Reset zařízení resetujete.
Po resetování jsou všechna nastavení obnovena na výchozí hodnoty. 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.