Jak nainstalovat SD kartu pro mojí kameru Tapo

Configuration Guide
Updated 07-01-2021 11:32:01 AM 204169
This Article Applies to: 

Při vkládání karty SD se ujistěte, že je karta SD ve správné orientaci. NEVKLÁDEJTE pod úhlem ani nepoužívejte sílu.

 

1. typ bezpečnostní kamery

1. Najděte slot pro SD kartu na bočním panelu.

2. Držte kartu ve správné orientaci a opatrně vložte SD kartu do slotu. Zatlačte na SD kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 

2. typ rotující bezpečnostní kamery

1. pomocí prstu zatlačte čočku kamery směrem nahoru, pak najdete slot pro SD kartu.

2. Držte kartu ve správné orientaci a opatrně vložte SD kartu do slotu. Zatlačte na SD kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

   

Typ 3: Pro venkovní bezpečnostní kameru

1. Uvolněte šrouby na zadním panelu, sejměte kryt a najdete slot pro SD kartu.

2. Držte kartu ve správné orientaci a opatrně vložte SD kartu do slotu. Zatlačte na SD kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 

Chcete-li se dozvědět více podrobností o každé funkci a konfiguraci, přejděte na Download Center ke stažení příručky k vašemu produktu.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.