Jak nakonfigurovat síť VLAN pomocí značky normy 802.1Q na inteligentním webovém přepínači?

User Application Requirement
Updated 10-08-2011 17:53:58 PM 116471
This Article Applies to: 

Virtuální místní síť (VLAN) je síťová topologie nakonfigurovaná podle logického schématu namísto fyzického rozvržení. Hostitelská zařízení ve stejné síti VLAN vzájemně komunikují, jako by byla v síti LAN. Hostitelská zařízení v různých sítích VLAN však spolu nemohou komunikovat přímo.  
Podívejme se nyní, jak nakonfigurovat značku VLAN na inteligentním webovém přepínači, pomocí následujícího příkladu:
Topologie sítě:
V příkladu budeme pracovat se zařízením TL-SG2216WEB, které je vybaveno 16 porty.
Přepínač A je připojen k přepínači B pomocí ethernetového kabelu v portu 1. Přepínač A je připojen k internetu prostřednictvím zařízení TL-R480T připojeného k portu 16.  
Počítače finančního oddělení jsou připojeny k portům 2-8 přepínače A a k portům 2-8 přepínače B. Prodejní oddělení je připojeno k portům 9-14 přepínače A a k portům 9-14 přepínače B.
Účel:
2 Počítače z prodejního oddělení mohou vzájemně komunikovat.
3 Počítače z finančního oddělení a prodejního oddělení nemohou vzájemně komunikovat.
4 Finanční i prodejní oddělení mají přístup k internetu prostřednictvím zařízení TL-R480T.
Parametry konfigurace sítě VLAN:
Pro dosažení cíle nakonfigurujeme 3 sítě VLAN: VLAN2, VLAN3, VLAN4.
K dosažení účelu 1 vytvoříme síť VLAN2 (VID=2):
Přepínač A:
Port: port1-8,16.
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku).
Čísla VID jsou ve výchozím stavu 2. Čísla PVID portů 2-8 jsou 2
Přepínač B:
Port: port1-8  
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku).
Čísla VID jsou ve výchozím stavu 2. Čísla PVID portů 2-8 jsou 2
Přepínač A:
Port: port1,9-14,16
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku).
Čísla VID jsou ve výchozím stavu 3. Čísla PVID portů 9-14 jsou 3.
Přepínač B:
Port: port 1, 9-14  
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku).
Čísla VID jsou ve výchozím stavu 3. Čísla PVID portů 9-14 jsou 3.
Ve skutečnosti jsme nastavením sítí VLAN2 a VLAN3 dosáhli i cíle 3.
K dosažení účelu 4 vytvoříme síť VLAN4 (VID=4). PVID portu 16 je 4.
Přepínač A:
Port: port1-14,16.
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku). Čísla VID jsou ve výchozím stavu 4.
Přepínač B:
Port: port1-14.  
Odchozí rámec portu 4 je Add Tag (Přidat značku), ostatní jsou Drop Tag (Vypustit značku). Čísla VID jsou ve výchozím stavu 4.
Nyní nakonfigurujeme přepínač A:
1. část: definice režimu sítě VLAN:
Přejděte na stránku VLAN Setting (Nastavení sítě VLAN)->VLAN Mode (Režim sítě VLAN) a vyberte možnost Tag VLAN(802.1Q Tag VLAN).
2. část: Nastavení sítí VLAN:
Přejděte na stránku VLAN Setting (Nastavení sítě VLAN) ->Tag VLAN Setting (Nastavení sítě Tag VLAN) a nastavte parametry sítě VLAN.
Stránka Tag VLAN Setting obsahuje tabulku, která mapuje parametry sítě VLAN na porty. Port se po zaškrtnutí stane členem určité sítě VLAN.
Krok 1: Vyberte síť VLAN 2.
 
Krok 2: Zaškrtněte port, který je přiřazen síti VLAN 2. Poté klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
 
Krok 3: Nastavte parametry pro sítě VLAN 3 a VLAN 4. Nezapomeňte je odeslat.
3. část: Označení globálního nastavení sítě VLAN
Přejděte na stránku VLAN Setting (Nastavení sítě VLAN) ->Tag VLAN Global Setting (Označit globální nastavení sítě VLAN) a nastavte parametry PVID.
PVID přiřadí VLAN ID neoznačeným paketům. Nastavte PVID pro porty na stránce Tag VLAN Globe Setting.
Tím jsme dokončili konfiguraci přepínače A.
Konfigurace přepínače B
Přepínač B nakonfigurujte stejným způsobem. Zde je snímek obrazovky stránky Tag VLAN Global Setting přepínače B.
 
Nyní bude síť pracovat dle popisu v části Účel.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.