Jak mohu zobrazit videozáznamy kamery z SD karty na počítači?

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 03-04-2022 09:42:41 AM 128651
This Article Applies to: 

Zapojte SD kartu do slotu pro SD kartu v počítači nebo do adaptéru SD karty.

Pokud používáte adaptér SD karty, vložte jej do USB portu na vašem počítači.

 

Pro Windows:

V závislosti na nastavení vašeho počítače se může zobrazit dialogové okno. Pokud se dialogové okno nezobrazí, otevřete Průzkumník souborů Windows a vyhledejte a vyberte kartu SD na levé straně okna.

Pro MAC:

Pokud SD kartu používáte poprvé, váš Mac automaticky nainstaluje potřebný software ovladače. Na displeji vašeho Macu se objeví ikona zařízení. Dvakrát klikněte na ikonu. Můžete také kliknout na „Finder“ pro otevření okna Finder a vybrat ikonu pro kartu SD v části Zařízení. Obsah se zobrazí v samostatném okně.

 

Co když nahraná videa nemají zvuk?

Zaznamenané video používá G.711 jako standard pro kompenzaci zvuku.

Některé přehrávače nepodporují kodek, jako je Windows Media Player, takže video lze přehrát ve Windows bez zvuku.

Použijte prosím přehrávač, který podporuje kodek G.711, jako je VLC v systému Windows. Dá se správně hrát i na IOS.

Pro Android použijte také přehrávač, který podporuje kodek G.711.

 

Co když videozáznamy nelze přehrát?

SD karta se po naformátování v aplikaci Tapo automaticky rozdělí na několik souborů MP4 a všechny složky budou pojmenovány jako xxxxxxxx_000000_tp00001.mp4, xxxxxxxx_000000_tp00002.mp4 atd.

Tyto soubory MP4 nelze přehrát ani otevřít, protože v nich nejsou žádné nahrávky. Tyto soubory jsou rezervovány pro zápis do následujícího souboru. Skutečné videozáznamy přepíší soubory jeden po druhém.

Rezervované soubory nelze přehrát:

 

 

Normálně nahraná videa (předpona souboru bude nahrazena datem a časem):

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.