Jak resetovat kameru Tapo

Configuration Guide
Updated 07-08-2021 09:01:21 AM 478841
This Article Applies to: 

Existují dva způsoby, jak obnovit výchozí nastavení fotoaparátu Tapo.

Metoda 1: Použijte tlačítko RESET

Typ 1: Pro bezpečnostní kameru

Je-li fotoaparát zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu alespoň 5 sekund, dokud kontrolka LED nebude blikat červeně. Fotoaparát se resetuje a restartuje.

 

Typ 2: Pro bezpečnostní kameru (Pan & Tilt)

Když je fotoaparát zapnutý, nakloňte objektiv fotoaparátu nahoru a poté stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu nejméně 5 sekund, dokud LED dioda nebude blikat červeně. Fotoaparát se resetuje a restartuje.

 

Typ 3: Pro venkovní bezpečnostní kameru

1. Uvolněte šrouby na zadním panelu a sejměte kryt.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu nejméně 5 sekund, dokud kontrolka LED nebude blikat červeně.

 

Metoda 2: Odeberte kameru pomocí aplikace Tapo

Možnost 1: Přejít na domovskou stránku

Na domovské stránce dlouze klepněte na kartu modelu kamery, Poté klepnutím na Odstranit dole odeberete kameru. Kamera bude odstraněna z vašeho účtu TP-Link a obnovena výchozí nastavení.

 

Možnost 2: Přejít na stránku Nastavení kamery

1. Na domovské stránce klepněte na kartu modelu fotoaparátu nebo klepnutím na Náhled kamery> Spravovat přejděte na stránku Živé zobrazení.

2. Na stránce Živé zobrazení klepněte na ikonu ozubeného kola a přejděte na stránku Nastavení fotoaparátu.

3. Klepnutím na Odebrat kameru dole odeberete kameru z vašeho účtu TP-Link. Fotoaparát bude odstraněn z vašeho účtu a obnoven na výchozí nastavení.

 

Chcete-li se dozvědět více podrobností o každé funkci a konfiguraci, přejděte do Download Center a stáhněte si příručku k vašemu produktu.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Setup Videos

How to Install microSD Card and Reset Your Camera Tapo C310

How to Reset Your Tapo Security Camera: Tapo C100/Tapo C110/ TC60

From United States?

Get products, events and services for your region.