Jak nainstalovat zařízení TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND spuštěním disku CD

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 163226
This Article Applies to: 
Tento článek popisuje, jak nainstalovat zařízení TL-WN321G/TL-WN727N/TL-WN7200ND pomocí dodávaného disku CD. Disk CD si připravte před instalací.
POZNÁMKA: V tomto článku je použito pouze zařízení TL-WN727N. Instalační postupy zařízení TL-WN321G nebo TL-WN7200ND jsou téměř stejné jako u zařízení TL-WN727N.
1.       Vložte dodávaný disk CD do jednotky CD.
2.       Na obrazovce se automaticky zobrazí nástroj Setup Wizard (Průvodce instalací). Vyhledejte model adaptéru a klikněte na položku Install Driver & Utility (Instalovat ovladač a nástroj) v rozevírací nabídce.
POZNÁMKA: Pokud se nástroj Setup Wizard neotevře, otevřete disk CD a spusťte soubor Autorun.exe.
3.       Pokud chcete nainstalovat ovladač a nástroj pro nastavení bezdrátové sítě TP-Link, vyberte možnost Install driver and TP-Link Wireless Utility (Nainstalovat ovladač a nástroj TP-Link Wireless Utility); pokud chcete nainstalovat jen ovladač, vyberte možnost Install driver only (Nainstalovat pouze ovladač). Poté klikněte na tlačítko Next (Další).
4.       Pokud v kroku 3 vyberete možnost Install driver and TP-Link Wireless Utility , bude třeba vybrat výchozí nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě. Pokud v kroku 3 vyberete možnost Install driver only přejděte přímo ke kroku 6.
5.       Vyberte cílovou složku, do které chcete nainstalovat nástroj pro konfiguraci bezdrátové sítě TP-Link. Poté klikněte na tlačítko Next (Další).
6.       Kliknutím na tlačítko Install (Instalovat) spusťte instalaci.
7.       Během instalace se zobrazí upozornění. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
8.       Po dokončení průvodce klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
Související články:

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.