Jak vytvořit síť zařízení Powerline pomocí tlačítka Pair

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:57 PM 1835972
This Article Applies to: 

 

Konfiguraci sítě zařízení Powerline lze provést dvěma způsoby: jeden používá nástroj TP-Link, druhý používá  tlačítko Pair. Tento článek popisuje použití tlačítka Pair pro konfiguraci sítě zařízení Powerline.
K síti zařízení Powerline můžete připojit několik zařízení, ale tlačítko Pair lze použít pouze ve dvou zařízeních současně.
 
Vytvořte síť zařízení Powerline pomocí tlačítka Pair
Krok 1  Stiskněte a podržte tlačítko Pair na adaptéru Powerline A po dobu 3 až 8 sekund, indikátor napájení začne blikat.
Krok 2  Stiskněte a podržte tlačítko Pair na adaptéru Powerline B po dobu 3 až 8 sekund, indikátor napájení začne blikat. (Tuto akci je třeba provést do 120 sekund po stisknutí tlačítka 120 na adaptéru Powerline A.)
Krok 3  Počkejte přibližně asi 60 sekund, během kterých se adaptéry Powerline A a B propojují. Po navázání spojení indikátor napájení na obou adaptérech přestane blikat a trvale svítí.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.