Co mohu udělat, když je připojení k síti Deco nestabilní?

Odstranění problémů
Updated 05-24-2019 09:17:06 AM 922914
This Article Applies to: 

V souvislosti se situací s nestabilním připojením níže uvádíme možné návrhy řešení tohoto problému.

 

Hlavní jednotka Deco je nestabilní.

1. Vypněte / zapněte napájení domácí sítě

Vypněte modem a hlavní Deco, následně znovu zapněte obě zařízení. Pak zkontrolujte, zda bude připojení k internetu stabilní.

2. Zkontrolujte připojení k internetu

Odpojte hlavní jednotku Deco od modemu a pak připojte počítač ke stejnému ethernetovému portu modemu stejným kabelem Ethernet. Poté zkontrolujte, zda má počítač stabilní připojení.

Pokud dojde k nestabilitě připojení také u počítače, doporučujeme zkontrolovat svého ISP.

3. Vyměňte hlavní jednotku Deco

Můžete se podívat na tento link  pro nastavení sekundární jednotky Deco jako hlavního jednotky Deco. Pak zkontrolujte, zda bude internet stabilní.

4. Pokud výše uvedený postup nedokáže vyřešit váš problém, budete možná muset resetovat všechny jednotky Deco a znovu nastavit.

 

Sekundární jednotka Deco je nestabilní

1. Postupné zapnutí jednotek v síti

Vypněte všechny jednotky Deco. Potom nejprve zapněte hlavní jednotku Deco, když se zobrazí zelené světlo, zapněte sekundární jednotku Deco a zkontrolujte, zda se stane stabilní.

2. Přesuňte sekundární jednotku Deco blíže k hlavním jednotce Deco

Sekundární jednotka Deco může být příliš daleko od hlavní jednotky Deco. Nebo existuje příliš mnoho překážek mezi hlavníjednotkou  Deco a sekundární jednotkou Deco. Což způsobuje, že síťové spojení je nestabilní. V tomto případě, přesuňte sekundární jednotku Deco  blíže k hlavní jednotce Deco.

3. Změňte umístění

Pokud máte více než jednu sekundární jednotku Deco a problém nastane pouze na jedné z jednotek, zkuste změnit umístění problematické sekundární jednotky Deco. V tomto případě můžete snadno posoudit, zda se jedná o problém s umístěním nebo problém s konkrétní jednotkou Deco.

Pokud se jedná o problém s umístěním, doporučujeme změnit umístění.

Pokud se jedná o problém se samotnou sekundární jednotkou Deco, doporučujeme kontaktovat přímo náš tým podpory.

4. Nastavete sekundární jednotku Deco jako hlavní jednotku Deco.

Podívejte se na tento odkaz jak nastavit sekundární jednotku Deco  jako hlavní jednotku Deco bez resetování sítě.

5. Pokud výše uvedený postup nedokáže vyřešit váš problém, budete možná muset resetovat sekundární jednotku Deco a pak ji znovu přidat pomocí aplikace Deco.

 

Konkrétní zařízení je nestabilní

Pokud zjistíte, že pouze jedno nebo několik konkrétních zařízení má nestabilní připojení, podívejte se prosím na níže uvedené tipy pro kontrolu.

1. Aktualizujte ovladače

Ovladač síťového adaptéru zařízení může být příliš starý. V tomto případě jednoduše aktualizujte ovladač, který problém vyřeší. Pokud nevíte, jak aktualizovat, pokuste se kontaktovat podporu zařízení.

2. Vypněte Fast Roaming

Některá stará zařízení nemusí podporovat funkci rychlého roamingu na základě roamingového protokolu 802.11r. Taková zařízení budou mít problémy s připojením při zapnutém rychlém roamingu.

Otevřete aplikaci Deco, klepněte na položku More -> Advanced -> Fast Roaming a poté tuto možnost vypněte.

3. Přiřaďte pevnou IP adresu

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti Deco, poté otevřete aplikaci Deco, klepněte na položku More (Další) -> Advanced (Upřesnit) -> Reservation Address (Rezervace adres). Poté vytvořte pravidlo pro zařízení.

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v řežimu Router.

4.Vypněte a znovu zapněte zařízení a zkuste to znovu.

5. Zkontrolujte IP adresu.

Je možné, že v síti existuje více než jeden DHCP server s výjimkou Deco. V tomto případě může zařízení získat neplatnou adresu IP z jiného serveru DHCP a ztratit připojení k Internetu.

Chcete-li zjistit, jaký je problém, zkontrolujte prosím adresu IP v zařízení a potvrďte, zda je přiřazena hlavní jednotkou Deco. Pokud tomu tak není, sledujte a odstraňte zařízení, které funguje jako server DHCP, ze sítě, abyste se vyhnuli možným problémům se sítí.

 

Pokud výše uvedené návrhy nevyřeší váš problém, doporučuje se kontaktovat technickou podporu TP-Link.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.