Otázky a odpovědi k funkci PLC backhaul u Deco P7

Než nakoupíte
Updated 05-23-2019 07:39:51 AM 111148
This Article Applies to: 

Deco P7 (AC1300 + AV600) je hybridní Wi-Fi Mesh systém pro celou domácí síť. Jeho napájecí adaptér má PLC chipset, takže má funkci od něj odvozenou a nazvanou PLC Backhaul.

 

Jak povolit funkci backhaul PLC?

PLC Backhaul nemá žádný hardwarový ani softwarový přepínač pro zapnutí. Poté, co jsou dvě nebo více jednotek Deco P7 úspěšně nakonfigurovány přes aplikaci Deco, bude PLC backhaul funkční, za předpokladu, že jsou tyto jednotky Deco P7 ve stejné elektrické síti.

 

Mohl by Deco P7 pracovat s jiným adaptérem Powerline?

Deco P7 nemůže pracovat s jiným adaptérem typu Powerline. Backhaul PLC pracuje pouze mezi Deco P7 ve stejné síti Deco.

 

Když je PLC backhaul funkční, bude Ethernet backhaul a Wi-Fi backhaul, pracují mezi Deco P7, stále fungovat?

PLC backhaul nebude mít vliv na Ethernetový backhaul nebo Wi-Fi backhaul. Bude to platit za předpokladu, že jsou ve stejné síti dvě nebo více jednotek Deco P7.

Pokud mezi Deco P7 není žádný ethernetový kabel, aktivuje se Wi-Fi  backhaul a PLC Backhaul. Pokud je mezi Deco P7 připojen ethernetový kabel, pak se současně aktivuje Ethernet backhaul a PLC backhaul.

 

Jak zjistit, zda PLC backhaul funguje?

Z kontrolky PLC na napájecím adaptéru můžeme zjistit, zda je nebo není funkční PLC backhaul.

Pokud indikátor svítí červeně, znamená to, že připojení k PLC backhaul je špatné nebo se dokonce nepodařilo připojit.

Pokud indikátor svítí zeleně, znamená to, že připojení k PLC backhaul je dostatečně dobré.

 

Co mohu dělat, když nefunguje PLC backhaul?

  1. Ujistěte se, že všechny jednotky Deco P7 jsou ve stejné elektrické síti.
  2. Připojte Deco P7 do jiné zásuvky. Používejte spíše zásuvku než prodlužovací kabel.
  3. Doporučujeme umístit dvě jednotky Deco P7 do vzdálenosti 100 metrů od sebe. Kromě toho udržujte jednotky Deco P7 v dostatečné vzdálenosti od některých vysoce výkonných spotřebičů, kvůli možnému rušení.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.