Jak aktualizovat ovladač v systému Win95, 98, ME?

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:49 PM 67048
This Article Applies to: 
Pokud chcete otevřít Správce zařízení, nejprve otevřete Ovládací panely, poté dvakrát klikněte na položku SYSTÉM a vyberte zde Správce zařízení. (To je pravděpodobně nejčastěji používané místo pro instalaci, aktualizaci a odebírání ovladačů.)
Pro instalaci ovladače nejprve klikněte na znaménko + vedle kategorie zařízení (např. Zobrazovací adaptéry, Jiná zařízení, Modem atd.). Tím se dostanete k zařízením dané kategorie, která se nacházejí v počítači. Může (ale nemusí) u nich být symbol otazníku nebo vykřičníku. Některá zařízení budou uvedena v kategorii Neznámá zařízení (např. komunikační zařízení PCI).
Pokud chcete instalovat nebo aktualizovat ovladač daného zařízení, dvakrát klikněte na dané zařízení, (na obrázku výše jde o zařízení S3 Trio64V2-DX/GX (775/785)) a budete mít následující možnost.
Nyní tedy vyberte ovladač a aktualizujte jej. Z tohoto okna se otevře Průvodce aktualizací ovladače zařízení. Kliknutím na tlačítko Další přejděte na další obrazovku.
Ponechte výchozí nastavení (což je Vyhledat lepší ovladač) a znovu klikněte na tlačítko Další.
Zobrazí se další obrazovka, na které vybíráte, kde se má ovladač hledat. Prvním místem by byl disk CD nebo disketa s ovladači, pokud byly přibaleny. Podívejte se do základního adresáře disku CD nebo diskety, které byly dodány s počítačem nebo hardwarem. To je obvykle nejvhodnější místo, kde začít hledat. Stačí jen zaškrtnout políčka u položek Jednotky CD-ROM nebo Disketové jednotky a kliknout na tlačítko Další. Pokud se ovladač nepodaří najít, klikněte na tlačítko Zpět.
Pokud ovladač nenajdete v základním adresáři disku, pak zkuste použít příkaz Určit umístění a poté kliknout na tlačítko Procházet. To vám umožní vybrat jednotku a/nebo složku, ve které se ovladač může nacházet. Ovladač, který hledáte, může být ve složce s názvem ENG, DRIVERS, WIN98, WIN95 nebo ENGLISH. To jsou nejčastěji používané možnosti. Existují i růžné varianty a kombinace. (Příklad: D:\WIN98\ENG\)
Pokud ovladač aktualizujete, budete odkazovat na místo, kam jste extrahovali stažený soubor, na pevném disku nebo na disketě. (Pamatujte, že pokud ovladač stahujete, je třeba ho extrahovat)

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.