Jak rozšířit síť pro hosty, když je mezi jednotkami Deco switch?

Když nastavujete
Updated 04-17-2019 13:25:07 PM 228274
This Article Applies to: 

1. Ujistěte se, že tahle verze aplikace Deco a firmware jsou aktuální.

Jestliže máte nějaké otázky, přečtěte si FAQ níže: Jak mohu aktualizovat Deco firmware a bych to měl dělat?

 

2. V topologii dole (Ethernet backhaul) můžete najít, že nemůžete mít přístup k internetu přes dodatečnou síť pro hosty. Tato FAQ má za cíl vám ukázat jak provést konfiguraci přes váš switch a tím vyřešit případně vyřešit problém. Zde vezmeme první topologii (Daisy Chain Network) jako příklad. Hlavní Deco je připojeno k portu 1 a dodatečné Deco je připojeno k portu 5.

 

Guest network

 

Hlavní síť a síť pro hosty jsou odděleny pomocí VLAN. Síť pro hosty je označena a hlavní síť není. VLAN ID pro síť pro hosty je 591 ve výchozím stavu. Můžete ho také nastavit v rozsahu mezi 3-1024.

 

Poznámka: Tlačítko VLAN ID se objeví pouze, když jsou vaše Deca v Ethernet backhaul.

Tím pádem musíte udělat nějaké konfigurace na vašem switchi. Zde vezmeme TP-Link easy smart switch TL-SG105E jako příklad. Jiné switche pracují podobně.

Síť pro hosty a hlavní síť jsou oddělené pomocí VLAN. Síť pro hosty je označená a hlavní síť není. Takže musíte nastavit dvě VLAN na switchi tak, aby obě sítě mohly pracovat normálně.

Krok 1 - Nakonfigurujte VLAN nastavení hlavní sítě

Můžete nastavit VLAN ID jako jakékoli číslo chcete (ne mimo rozsah switche). Zde předpokládáme, že VLAN ID hlavní sítě je 2. A jeho výstupní pravidlo není označeno. Klikněte na VLAN > 802.1Q VLAN. Povolte 802.1Q VLAN Status. Nastavte VLAN jako 2 a jméno VLAN jako hlavní. Poté vyberte Untagged Ports (neoznačené porty):

Capture

 

Krok 2 - Nakonfigurujte VLAN nastavení sítě pro hosty.

VLAN ID sítě pro hosty Deco je 591 ve výchozím stavu a je označeno. Takže vezmeme 591 jako VLAN ID sítě pro hosty. Opakujte kroky, které jste udělali při nastavování hlavní sítě. Pouze si uvědomte, že zde musíte vybrat Tagged ports (označené porty):

Capture2

 

Krok 3 - Nastavte PVID portů připojených k vašemu Decu.

Nastavte to samé jako u VLAN ID hlavní sítě. Klikněte na VLAN > 802.1Q PVID Setting.

Capture3

 

Momentálně jsou všechny konfigurace na vašem switchi dokončeny, takže si můžete užívat. V případě nějakých jiných problémů, kontaktujte podporu TP-Link.

 

Abyste získali více podrobností o každé funkci a konfiguraci, jděte na Download Center a stáhněte manuál k vašemu produktu.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.