Co mám dělat, když selže aktualizace firmwaru mého Deca?

Odstranění problémů
Updated 04-17-2019 13:15:23 PM 100463
This Article Applies to: 

Aktualizace hlavního Deca selhala.

1. Odpojte hlavní Deco od modemu/routeru, vypněte a zapněte obojí, Deco i modem/router. Poté zkuste znovu spustit aktualizaci v aplikaci Deco.

2. Jestliže problém stále přetrvává, kontaktujte, prosím, podporu TP-Link a poskytněte jim MAC adresu Deca (vytištěná na spodní straně), své TP-Link ID, poskytovatele internetu a výsledek testu rychlosti z aplikace Deco.

 

Aktualizace vzdáleného Deca selhala.

1. Vypněte a zapněte hlavní Deco, umístěte jednotku s chybou aktualizace blíže k hlavnímu Decu a spusťte aktualizaci znovu.

2. Připojte vzdálené Deco přímo k ethernet portu na hlavním Decu. Zkuste aktualizaci znovu.

3. Kontaktujte, prosím, TP-Link podporu a informujte je od TP-Link ID.

 

Abyste zjistili více podrobností o každé funkci a konfiguraci, jděte, prosím, na Download Center pro stažení manuálu vašeho produktu.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.