Co mám dělat, když mám více něž jeden model Deca

Když nastavujete
Updated 04-17-2019 12:57:21 PM 972493
This Article Applies to: 

Za určitých okolností máme v ruce více než jeden model Deco (Deco M5, Deco M9 Plus atd.) a chceme je společně použít v jedné síťově topologii.

Pro maximalizaci celkového výkonu sítě si, prosím, nejdříve přečtěte následující:

  • Jestliže máte více než 2 Deco P7 jednotky a chcete síť powerline backhaul, zvolte Deco P7 jako hlavní Deco.
  • Není doporučeno zvolit M4R jako hlavní Deco, jestliže máte modely s vyšší prioritou.

 

Jsou dvě situace a je doporoučeno následující:

 

Když se chystáte vytvořit novou Deco síť

Zvolte hlavní Deco s posloupností priorit, jak je uvedeno níže. Poté postupujte podle pokynů aplikace Deco pro jeho nastavení.

Deco M9 Plus / Deco P7 > Deco M5>Deco M4R

 

Když se chystáte přidat Deco ke stávající Deco síti

Např. Jestliže jste již nastavili síť M5, můžete také přidat nové M9 Plus do stávající mesh sítě pro rozšíření pokrytí vaší bezdrátové sítě.

V tomto případě doporučujeme znovu zvolit M9 Plus jako hlavní Deco pro zajištění výkonu sytému. (Podobně doporučujeme dodržovat posloupnost priorit pro znovu zvolení hlavního Deca: Deco M9 Plus / Deco P7 > Deco M5>Deco M4R)

Vezměte "add Deco M9 Plus into the existing M5 network" jako příklad. Postupujte, prosím, podle následujících kroků:

1. Aktualizujte svou aplikaci Deco

Jděte do App Store nebo Google Play, zkontrolujte, případně aktualizujte aplikaci Deco na nejnovější verzi.

2. Přidejte M9 Plus do sítě M5.

Klepněte sem pro přidání jednotky M9 Plus.

Zde je odkaz na FAQ1590

 

Jestliže se zaseknete na “we couldn’t find Deco”, klepněte, prosím na TRY AGAIN. Objeví se nová možnost nazvaná “use Bluetooth”. Klepněte na novou možnost a projděte nezbytné kroky pro dokončení nastavení.

3. Aktualizace M9 Plus

Najděte v pravém dolním rohu ikonu Setings a klepněte na ní. Poté klikněte na Update Deco.

Aplikace bude automaticky hledat aktualizaci firmwaru. Jestliže je dostupný nový firmware pro Deco, stáhněte ho, prosím, proveďte aktualizaci pomocí aplikace Deco.

Když je aktualizace kompletní, aplikace vás upozorní, že je verze firmwaru aktuální.

4. Nastavte M9 Plus jako hlavní Deco.

Ujistěte se, že je váš telefon připojen Deco Wi-Fi síti a poté otevřete aplikaci Deco.

Na hlavní stránce klepněte na Internet. Poté klepněte na ikonu "…" v pravém horním rohu a zvolte Set Main Deco.

 

Vyberte jednotku M9 Plus a klikněte na CONTINUE. Poté, prosím, připojte jednotku M9 Plus ke svému modemu nebo ethernet výstupu namísto předešlé hlavní jednotky M5.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.