Jak zkontrolovat připojení síťových součástí na směrovači

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:55 PM 321293
This Article Applies to: 
Účel: Pokud například chcete zkontrolovat připojení směrovače ke stránkám www.tp-link.com, můžete k tomuto účelu nastavit funkci Diagnostic (Diagnostika).
Krok 1 Spusťtewebový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu směrovače (výchozí je 192.168.1.1)..Stiskněte klávesu Enter.
 
Krok 2 Na přihlašovací stránce adejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku Diagnostic nalevo.
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte jeden z diagnostických nástrojů: Ping nebo Traceroute .
Poznámka: Příkaz ?°Ping?± zjišťuje připojení, dosažitelnost a rozpoznání názvu daného hostitele nebo brány.   Příkaz ?° Traceroute ?± ukazuje cestu k danému hostiteli. Příkazy Ping a Traceroute můžete použít k otestování jak IP adresy, tak i názvu domény.
Ping:
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte diagnostický nástroj: Ping .
 
Krok 5 Do pole IP Address/ Domain Namezadejte IP adresu / název domény počítače/serveru, který chcete otestovat.
 
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Start  spusťte diagnostiku. Následující výsledek indikuje, že připojení je v pořádku.
 
Poznámka: Pokud příkaz ping na IP adresu proběhne úspěšně, ale na název domény nikoli, může být problém s rozpoznáním názvu domény.
Traceroute:
Krok 4 Kliknutím na přepínač vyberte diagnostický nástroj: Traceroute .
 
Krok 5 Do   pole IP Address/ Domain Name zadejte IP adresu / název domény počítače/serveru, který chcete otestovat.
Krok 6 Kliknutím na tlačítko Start  spusťte diagnostiku. Následující výsledek indikuje, že připojení je v pořádku.
 
 
Poznámka: Pokud po dokončení testování nelze získat IP adresu názvu domény serveru na konci výsledku, postupujte následujícím způsobem:
 
Můžete změnit hodnotu TTL (výchozí je 20) v poli Traceroute Max TTL. Zkuste postup znovu.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.