Jak QoS ovlivňuje aktuální tok dat Deca?

Když nastavujete
Updated 04-17-2019 07:48:49 AM 74814
This Article Applies to: 

Jsou dva typy priorit: Priorita zařízení (Device Priority) a Priorita aplikace (Application Priority).

Device Priority:                                                            Application Priority:

            

Priorita aplikace je vždy vyšší než priorita zařízení.

Podrobnosti jsou vysvětleny níže:

Situace #1: Streamovaná data PC B jdou dříve než herní data PC A i přesto, že PC A bylo nastaveno na High priority (vysokou prioritu) a PC B ne, protože priorita aplikace je vždy vyšší než priorita zařízení.

Situace #2: Streamované data PC A mají vyšší prioritu než streamované data PC B, protože priorita PC A byla nastavena na vysokou.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.