Změna hesla pro správu na ADSL směrovači TP-Link

User Application Requirement
Updated 12-09-2013 16:04:54 PM 10064587
This Article Applies to: 
Modely TD-8810/TD-8811/TD-8840/TD-8841
 
Krok 1  Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu ADSL směrovače v síti LAN a stiskněte klávesu Enter. Výchozí IP adresa ADSL směrovače TP-Link je 192.168.1.1.
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku Management (Správa) -> Access Control (Řízení přístupu) -> Password (Heslo) nalevo, vyberte uživatelské jméno pro přihlášení a zadejte staré a nové heslo.
Krok 4 Kliknutím na tlačítko Save/Apply (Uložit/použít) uložte nastavení.
 
 
Modely TD-W8960N/TD-W8960NB/TD-W8950ND
 
Krok 1  Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu bezdrátového ADSL směrovače v síti LAN a stiskněte klávesu Enter. Výchozí IP adresa ADSL směrovače TP-Link je 192.168.1.1.
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku Management (Správa) -> Access Control (Řízení přístupu) -> Password (Heslo) nalevo a zadejte staré a nové heslo.
Krok 4 Kliknutím na tlačítko Save/Apply (Uložit/použít) uložte nastavení.
 
 
Modely TD-W8961ND/TD-W8951ND/TD-W8901G/TD-W8901GB/TD-W8901G/TD-W8101G/TD-8840T/TD-8817/TD-8816
 
Krok 1  Spusťte webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu bezdrátového ADSL směrovače v síti LAN a stiskněte klávesu Enter. Výchozí IP adresa ADSL směrovače TP-Link je 192.168.1.1.
Krok 2 Na přihlašovací stránce zadejte uživatelské jméno a heslo. Výchozí uživatelské jméno i heslo je admin malými písmeny.
 
Krok 3 Klikněte na položku Maintenance (Údržba) -> Administration (Správa) a zadejte nové heslo.
Krok 4 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložte nastavení.
 
POZNÁMKA:
1. Po změně hesla se k ADSL směrovači přihlaste pomocí nového hesla.
 
2.Pokud jste nové heslo zapomněli, je třeba obnovit výchozí výrobní nastavení ADSL směrovače.
 
Související články:
 
 
 

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.