Je normální, že se Deco zahřívá?

Pokud se něco nepovede
Updated 04-17-2019 07:27:15 AM 149047
This Article Applies to: 

Jako jakékoli jiné elektronické zařízení i Deco vyzařuje teplo během jeho funkce. Očekává se, že se vaše Deco zahřeje nebo možná bude i horké po nějaké době fungování, což zaleží i na okolním prostředí.

Chladné a dobře větrané prostředí je ideální pro Deco, prosím  dodržujte tyto doporučení:

1. Umístěte Deco s otevřeném prostoru, nezakrývejte ho žádnými předměty. Vyhněte se umisťování Deco do uzavřených prostor.

2. Zamezte umisťování Deco na jiná běžící elektronická zařízení. Položením dvou elektronických zařízení na sebe bude velmi zvýšena jejich teplota, což je špatné pro Deco i pro druhé zařízení.

3. Chraňte Deco před přímým teplem nebo přílišným světlem.

4.  Použijte správný napájecí adaptér, který byl dodán s Deco.

Jestliže si nejste jistí, jestli vaše Deco pracuje při správné teplotě nebo se obáváte se se příliš zahřívá, můžete jeho teplotu vždy srovnat s jinou jednotkou Deco. Mírné rozdíly jsou normální, protože mohou pracovat v různém prostředí, výrazné rozdíly ale nejsou běžné. Jestliže si všimnete čehokoli, co není v pořádku, kontaktujte, prosím, tým zákaznické podpory pro další pomoc.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.