Proč ukazuje Wi-Fi síť Deco, že není možná internet k dispozici na mém mobilním zařízení, když stojím vedle jednotky Deco?

Pokud se něco nepovede
Updated 04-16-2019 13:08:46 PM 129520
This Article Applies to: 

Uživatel může mít problémy s pohybem svých mobilních zařízeních, když se připojuje k Wi-Fi síti Deco. Když se přesouvají po domě, v určitých místech poblíž některé z Deco jednotek mobilní zařízení stále ukazuje “Internet May not Be Available”.

Přestože mobilní zařízení vidí blízkou jednotku Wi-Fi Deco, kontrolka v nastavení Wi-Fi ukazuje plný signál, zařízení je stále připojeno ke vzdálené Wi-Fi Deco. Rychlost vzdálené Deco není dost vysoká na zabezpečení stabilního připojení k internetu. To vysvětluje, proč mobilní zařízení vidí plný signál, ale nemohou se připojit k internetu. Uživatelé se mohou divit, proč jejich se jejich mobilní zařízení nepřepne na bližší Wi-Fi síť Deco, která má očividně lepší signál? Odpověď je "Mobilní zařízení není podporováno 802.11 k&v."

Podporuje Deco M5 802.11k&v standard roaming?

Ano, Deco M5 podporuje standard 802.11k&v roaming, ale pro plné využití výhod 802.11k&v musí být podporován 802.11k&v i na straně klienta (mobilního zařízení). Mobilní zařízení s podporou 802.11k&v by pravidelně prohledalo signály, porovnalo jejich kvalitu a zvolilo, ke které Wi-Fi síti se připojit mnohem chytřeji.

Jak zjistím, jestli moje mobilní zařízení podporuje 802.11k&v roaming?

V současné době nejkvalitnější mobilní telefony na trhu podporují high-end mobile phones . Jestliže si nejste jistí svým zařízením, kontaktujte, prosím, výrobce pro potvrzení.

Looking for More

Byla tato FAQ užitečná?

Vaše zpětná vazba nám pomůže zlepšit naše webové stránky

From United States?

Get products, events and services for your region.